По покана на Регионален исторически музей – Ловеч в града ни гостува изложбата „Църквата в Самуилова България. Корени и наследство“

Изложба „Църквата в Самуилова България. Корени и наследство“От 2 ноември 2015 г. по покана на Регионален исторически музей – Ловеч в града ни гостува изложбата „Църквата в Самуилова България. Корени и наследство“. Тя е резултат от съвместната работа на Кирило-Методиевския научен център при БАН, Научния архив на БАН, Националния археологически институт с музей при БАН, с подкрепата на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Ив.Дуйчев“ и е посветена на хилядолетието от смъртта на цар Самуил.

Изложбата може да бъде разгледана до края на месец ноември 2015 г. в катедралния храм „Св. Св. Кирил и Методий“ в Ловеч.

Галерия

Comments are closed.