Контакти

България, 5500, гр. Ловеч, кв. „Вароша“, пл. „Тодор Кирков“ № 1
Отдел „Работа с публики”

+ 359 68 601 399

e-mail: rim_lovech1895@abv.bg


Comments are closed.