Временни изложби

От 1993 г. музеят  разполага със зала за временни изложби. Оттогава досега историческите отдели са представили повече от 60 временни изложби, популяризиращи историята на Ловеч и региона и представящи съхраняваните в музея културни ценности. Ламинирани, лесно преносими и мобилни, те се предоставят за временно експониране на желаещите институции и музеи.

Музейните специалисти са търсени за съдействие и изготвяне на такива от изявени общественици и техните близки за юбилейни годишнини и от други културни и образователни институции. Изложбите показват високия професионализъм на музейните специалисти в резултат на продължителна събирателска, проучвателна и научна работа.

Движими културни ценности, съхранявани в музея, участват в международни изложби. Част от тракийските съкровища от Ловешкия край са представяни в Белгия, Япония, САЩ, Русия и Франция.

izlojba_01-cover

izlojba_10-cover

izlojba_04-cover

izlojba_02-cover

izlojba_11-cover

izlojba_15-cover

izlojba_12-cover

izlojba_03-cover

izlojba_16-cover

izlojba_08-cover

izlojba_18-cover

izlojba_17-cover

izlojba_13-cover

izlojba_05-cover

izlojba_09-cover

izlojba_07-cover

izlojba_19-cover

izlojba_06-cover

izlojba_14-cover

izlojba_20-cover

Comments are closed.