Ловешката крепост

Работно време:
зимен сезон 9,00 – 12,00 ч. 13,00 – 17,00 ч.
летен сезон 9,00 – 20,00 ч.

Без почивен ден.

Входни билети: възрастни – 4,00 лв., учащи и пенсионери – 2,00 лв., семеен пакет – 6,00 лв.


loveshka_krepostЛовешката крепост се намира в северния Предбалкан. Разположена е на хълма Хисарлъка, на десния бряг на река Осъм. Част от укрепителната система, предназначена да пази подстъпите към столицата Търново и Троянския проход – най-краткият път между Северна и Южна България.

Най-ранното селище е от каменно-медната епоха (V хил. пр. Хр.), последвано е от тракийско (ІІІ-ІІ в. пр. Хр.), късно антично и ранновизантийско (ІV-VІ в.). В края на VІ и началото на VІІ век животът на хълма замира и се възстановява през ІХ-Х век.

Ловешката крепост възниква през Първото българско царство и е обитавана до ХVІІ век. През 1187 г. в подстъпите към нея е сключено примирието между братята Асен и Петър и византийския император Исак ІІ Ангел. То е последвано от възстановяването на българската държава.

През ХІІІ и ХІV век е разцветът на средновековния град. Той е административен, духовен и търговски център. Ловешкият деспот Иван Александър е избран за български цар през 1331 г.

Днес крепостта има специално нощно осветление. По заявка гостите на Ловеч могат да гледат и слушат аудио-визуалните спектакли „Ловеч – звезден град”, „Историята своя тачим” и „Ловешката крепост разказва”.


Галерия


Карта


Comments are closed.