Служители

Уредници

Анета Владова Маринчева – уредник, отдел „Етнография” и „Връзки с обществеността”, 1998 – 2008 г.
Венцислав Петров Цачев – уредник, отдел „Археология”, 2006 –
Вяра Величкова Кирова – уредник, зав.отдел „Възраждане”, 1963 – 1974 г.
Ганчо Ганев Ганев – уредник, зав. отдел „ННИБ”, 2002 –
Гено Александров Василев – уредник, зав. отдел „Най-нова история”, 1973 – 2003 г.
Геновева Маркова Шейтанова – уредник, отдели „Възраждане” и „Културно-масова работа”, 1959 – 1962 г. и 1974 – 1993 г.
Елена Петкова Георгиева – уредник, отдел „Етнография”, главен уредник, 1995 –
Иван Георгиев Иванов – уредник, отдел „РРД”, 1967 – 1968 г.
Иван Христов Лалев – уредник, отдел „Възраждане”, 1979 – 1991 г.
Ирина Илиева Матеева – уредник, зав. отдел „Художествен”, 1973 – 1974 г.
Капка Накова Кузманова – уредник, отдел „ННИБ”, 1994 – 2013 г.
Коста Драгнев Николов – уредник, отдел „РРД”, 1972 – 1975 г.
Лъчезар Цачев Лазаров – уредник, отдел „Археология”, 1984 – 1987 г.
Маргарита Василева Иванова – уредник, отдел „Етнография”, 1973 – 1983 г.
Мариета Костадинова Матеева – уредник, зав. отдел „Фондове”, 1985 – 1992 г.
Мария Атанасова Цачева – уредник, отдел „Археология”, 1967 – 1993 г.
Мария Панова Кунева – уредник, отдел „РРД”, зав. отдел „Етнография”, 1968 – 1995 г.
Мартин Георгиев Христов – уредник, отдел „Археология”, 1996 – 1999 г.
Мая Валентинова Димитрова – уредник, отдел „Археология”, 2000 –
Мая Моева Величкова – уредник, отдел „Археология” и „Връзки с обществеността”, 2002 – 2013 г.
Миладинка Стефанова Макавеева – уредник, зав. отдел „Етнография”, 1969 – 1979 г.
Митю Ганчев Митев – уредник, музей „Къкринското ханче”, 1969 – 1972 г.
Михаил Радков – уредник, 1922 – 1924 г.
Михаил Хаджинеделчев – уредник, 1925 – 1946 г.
Младен Христов Стоянов – уредник, музей „Къкринското ханче”, зав. отдел „Археология”, 1984 – 1996 г.
Надежда Вълчева Кунчева – уредник, зав. отдел „Възраждане”, 1970 – 1996 г.
Нина Генова Далекова – уредник, зав. отдел „ИКРРД”, главен уредник, 1970 – 1988 г.
Павел Христофоров Павлов – уредник, зав. отдел „Археология”, 1960 – 1989 г.
Пенка Георгиева Николова – уредник, музей „Къкринското ханче”, 1972 – 1973 г.
Пенка Минкова Цветанова – уредник, отдел „Етнография”, 1962 – 1968 г.
Пламен Доков Мяшков – уредник, музей „Къкринското ханче”, уредник, отдел „ННИБ”, 1989 –
Пламен Ечков Ечков – уредник, зав. отдел „Етнография”, 1982 – 2012 г.
Радослав Събев Гущераклиев – уредник, музей „Къкринското ханче”, зав. отдел „Археология”, главен уредник, 1988 –
Румяна Банова Топчиева – уредник, зав. отдел „Нова история”, 1987 – 1993 г.
Светла Николаева Ангелова – уредник, зав. отдел „Етнография”, 1995 – 2010 г.
Светла Тошева Русева – уредник, отдел „Най-нова история”, 1988 – 1991 г.
Силвия Петрова Вутева – уредник, зав. отдел „Етнография”, 2010 –
Силвия Стефанова Георгиева – уредник, зав. отдел „История на България ХV-ХIХ в.”, 2016 – 2023 г.
Слава Христова Банбалска – уредник, музей „В. Левски” – Дръстене, 1954 – 1959 г.
Спас Дочев Цветков – уредник, зав. отдел „Художествен”, 1978 – 1992 г.
Стефка Любомирова Жечева – уредник, отдел „Културно-масова работа”, 1987 – 1992 г.
Теодор Кунев Тончев – уредник, отдел „ННИ”, зав. отдел „История на България ХV-ХIХ в.”, главен уредник, 1995 –
Тинко Петров Колев – уредник, 1945 – 1948 г.
Христина Андреева – уредник, отдел „ИКРРД”, 1963 – 1966 г.
Христина Попова – уредник, отдел „Връзки с обществеността”, 1996 – 1997 г.
Христо Генов Тодоров – уредник, отдел „ННИБ”, главен уредник, 2003 –
Христо Димитров Върбанов – уредник, музей „Къкринското ханче” 1974 – 1976 г.
Христо Илиев Христов – уредник, зав. отдел „Природа” – с. Черни Осъм, 1980 – 1982 г.
Цветан Денчев – уредник, музей „Къкринското ханче”, 1961 – 1969 г.
Цочо Иванов Филипов – уредник, отдел „Художествен”, 1971 – 1973 г.

Екскурзоводи

Атанас Петров Атанасов – екскурзовод, отдел „Природа” – с. Черни Осъм, 1976 – 1989 г.
Боряна Димитрова Боева – екскурзовод, музей „Васил Левски”, 2001 –
Веселина Данчева Цанова – екскурзовод, отдел „Природа” – Черни Осъм, 1981 – 1987 г.
Веска Ачева Петрова – екскурзовод, музей „Васил Левски”, 1985 – 2003 г.
Донка Петкова Чонова – екскурзовод, 1984 – 1987 г.
Златка Маринова Савова – екскурзовод, Ловешката крепост, 2007 – 2009 г.
Иваничка Димитрова Станчева – екскурзовод, музей „Къкринското ханче”, 2004 – 2011 г.
Мария Цветомилова Павлова – екскурзовод, Ловешката крепост, 2009 – 2021, отдел „Етнография“ – 2021 –
Мира Величкова Кунева – екскурзовод, 1986 – 1995 г.
Надя Недева Василева – екскурзовод, музей „Васил Левски”, 1976 – 1992 г.
Петко Цонев – екскурзовод, музей „Къкринското ханче”, 1931 – 1952 г.
Пламен Ечков Ечков – екскурзовод, отдел „Етнография”, 2012 – 2021 г.
Светла Стефанова Божинова – екскурзовод, музейна сбирка „Васил и Атанас Атанасови”, 2006 –
Силвия Стефанова Георгиева – екскурзовод, музей „Къкринското ханче”, 2013 – 2016
Снежана Янкова Йочева – екскурзовод, музей „Васил Левски”, 1982 – 1986 г.
Стефка Иванова Николова – екскурзовод, музей „Къкринското ханче”, 1981 – 2013 г.
Тодорина Начева Стоева – екскурзовод, отдел „Природа” – Черни Осъм, 1987 – 1989 г.
Ценка Иванова Христова – екскурзовод, музей „Къкринското ханче”, 1979 г.
Юлия Крачунова Йовева – екскурзовод, музей „Къкринското ханче”, 2014 –
Янислав Цветанов Цанков – екскурзовод, музей „Къкринското ханче”, 2017 – 2020 г.
Янка Маринова Ангелова – екскурзовод, Ловешката крепост, 2013 –

Други

Антоанета Дончева Борджиева – консерватор-реставратор, отдел „Консервация и реставрация” – 1992 –
Валентин Данаилов Баръмов – реставратор-консерватор на недвижими паметници на културата, 1984 – 1994 г.
Василка Стефанова Генова – чистачка, музей „Васил Левски” – кв. „Дръстене”, 1962 – 1969 г.
Величка Петкова Кънчева – касиер-домакин, 1984 – 1985 г.
Веса Генова Мирчева – касиер-домакин, 1985 – 2013 г.
Виолета Найденова Илиева – касиер, 2007 –
Въца Иванова Ганчева – чистачка, музей „Къкринското ханче”, 1963 – 1990 г.
Галя Макавеева Баръмова – реставратор, отдел „Консервация и реставрация“, 1989 – 1998 г.
Гено Недков Иванов – огняр, музей „Васил Левски”, 1981 – 1986 г.
Геновева Генова – чистачка, отдел „Етнография“, 2022 –
Георги Николов Георгиев – компютърен дизайнер, 2005 – 2013 г.
Гечо Стоянов Гечев – фотограф, 1976 – 1982 г.Гечо Стоянов Гечев – фотограф, 1976 – 1982 г.
Данчо Димитров Данчев – препаратор, отдел „Природа” – с. Черни Осъм, 1986 – 1987 г.
Денка Христова Тотева – чистачка, 1985 – 1987 г.
Донка Йорданова Богданова – консерватор, отдел „Консервация и реставрация”, 1993 – 2003 г.
Емил Алексиев Брънеков – фототекар, 2016 – 2021
Йорданка Митева Митева – гл. счетоводител, 2006 –
Катерина Георгиева Костова – чистачка, отдел „Етнография”, отдел „ННИБ”, 1992 – 2013 г.
Мария Иванова Тотева – строителен техник, 1972 – 1974 г.
Матей Матев Герджиков – реставрация на културни паметници, 1960 – 1983 г.
Найда Георгиева Йовчевска – информатор, отдел „Етнография”, 1982 – 1990 г.
Николай Петров Иванов – домакин, 1987 – 2018 г.
Павлинка Трифонова Илиева – домакин, 2011 – 2019 г.
Поля Колева Петкова – чистачка, музей „Васил Левски” – 1991 –
Райна Симеонова Николова – чистачка, 1981 – 1985 г.
Сандра Роландова Дочева – помощник-реставратор, отдел ”Консервация и реставрация”, 2008 –
Севдалина Борисова Топалова – портиер, музей „Васил Левски”, 1982 – 1992 г.
Силвия Розинова Симеонова – фототекар, 1992 – 2001 г.
Спас Иванов Гаджалов – шофьор, 1992 – 2004 г.
Станимир Петров Станчев – домакин, 2019 –
Стефка Петкова Денчева – чистачка, музей „Васил Левски”, 1972 – 1989 г.
Страхил Димитров Кръстев – компютърен дизайнер, 2014 –
Таня Иванова Василева – фототекар, 2002 – 2007 г.
Теменужка Иванова Аврамова – чистачка, отдел „ННИБ”, отдел „Етнография”, 2004 – 2021
Тодора Петрова Иванова – чистачка, 1967 – 1991 г.
Тотка Славева Начева – чистачка, музей „Васил Левски”, 1990 – 1993 г.
Фимка Методиева Иванова – чистачка, 1991 – 2000 г.
Цанко Цветков Ангелов – реставратор, зав. отдел „Консервация и реставрация” – 1992 – 2014 г.
Цветомира Иванова Колева – домакин, 2019 –

Comments are closed.