Общински такси

 

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Ловеч

Приета с решение № 5 от 20.11.2015 г. на Общински съвет – Ловеч, в сила от 01.12.2015 г.

Глава пета

Цени на услуги, извършвани от звена и в обекти на общинска издръжка

Чл. 54. Определят се цени на услуги, извършвани от звена  и в обекти на общинска издръжка, формирани по реда на чл. 52 както следва:
(2) Цени на услуги, извършвани от Регионален исторически музей:
1. Цена на билет за вход в експозиционните обекти: Музей „Васил Левски“, Къкринско ханче, Етнографски комплекс, музейна сбирка „Васил и Атанас Атанасови“ за:
1.1. Граждани – 3,00 лв.;
1.2. Групови посещения на граждани над 15 лица – 2,00 лв.;
1.3. Ученици, студенти и пенсионери – 2,00 лв.;
1.4. Групови посещения на ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 1,00 лв.;
1.5. Пакетен билет за семейство с деца от 7 до 18-годишна възраст – 6,00 лв.
2. Безплатни посещения:
2.1. Деца до 6 годишна възраст;
2.2. Деца и възрастни в неравностойно положение;
2.3. Организирани групи на ученици от община Ловеч;
2.4. Служители в музеи и галерии срещу служебна карта;
2.5. Гости на община Ловеч;
2.6. Дарители на РИМ – Ловеч;
2.7. Почетни и Заслужили граждани на Ловеч;
2.8. На 19 февруари – за музей „Васил Левски“ и Къкринско ханче;
2.9. На 18 юли – за музей „Васил Левски“;
2.10. На 18 май – Нощ на музеите от 18:00 до 24:00 часа.
3. Цени за беседи:
3.1. На български – 5,00 лв.;
3.2. С преводач – 10,00 лв.;
4. Цени за заснемане:
4.1. Комерсиално – с фотоапарат – 50,00 лв.;
4.2. Комерсиално – с камера – 150,00 лв.
5. Цени за ползване на:
5.1. Изложбена зала „Покрит мост“ – 10,00 лв. на ден;
5.2. Музейни културни ценности и пространства за заснемане на филми, предавания и реклама – 250,00 лв. на започнат час;
5.3. Транспорт и монтаж на експозиционна мебел – 3,00 лв. на километър и 10,00 лв. на започнат час.
6. Цени за специализирани услуги свързани с дейността на музея:
6.1. Тематико-експозиционен план за изложба – 150,00 лв.;
6.2. Авторско заснемане на културна ценност с предоставяне на авторското право върху изображението за публикуване – 50,00 лв. за една културна ценност;
6.3. Предоставяне на ДКЦ за рекламни и други издания /с договор/ и – 50,00 лв. за една ДКЦ;
6.4. Реставрационно-консервационна дейност на културни ценности на юридически и физически лица – с договор и тарифа:
6.4.1. Хартия – 2,50 лв. на час;
6.4.2. Дърво – 20,00 лв. на час;
6.4.3. Метал – 5,00 лв. на час;
6.4.4. Керамика – 10,00 лв. на час.
7. Цена на билет за вход на обект Ловешка крепост за:
7.1. Граждани – 4,00 лв.
7.2. Групови посещения на граждани над 15 лица – 2,00 лв.
7.3. Ученици, студенти и пенсионери – 2,00 лв.
7.4. Групови посещения на ученици, студенти и пенсионери над 15 лица – 1,00 лв.
7.5. Пакетен билет за семейство с деца от 7 до 18-годишна възраст – 6,00 лв.

Comments are closed.