Етнографски комплекс

 

5500 Ловеч, ул. „Христо Иванов – Големия” № 16, тел. +359 68 601 399

Работно време:
зимен сезон 9,00 – 12,00  13,00 – 17,00 ч.
летен сезон 9,00 – 13,00  14,30 – 18,00 ч.

Без почивен ден.

Входни билети: възрастни – 3,00 лв., учащи и пенсионери – 2,00 лв., семеен пакет – 6,00 лв.


etnografskiЕтнографския комплекс е ключен в 100-те национални туристически обекта на БТС под № 30. Започва съществуването си с откриване на експозиция в Драсовата къща през 1973 г. Последвана е от експозиция в съседната Рашова къща през 1983 г. Днес двете къщи оформят Етнографския комплекс на град Ловеч.

Драсовата къща е строена в средата на ХІХ век.  Показва живота и бита на заможен ловешки търговец. Движимите културни ценности са оригинални и са използвани от ловешки семейства. Пресъзден е , характерния за Българското Възраждане патриархалният начин на живот. Както промените настъпващите поради западноевропейското влияние в бита от края на ХІХ до началото на ХХ век. В приземния етаж посетителите се запознават със съдовете за производство и отлежаване на вино от ловешкия лозаро-винарски район.

Рашовата къща е строена върху основи от ХVІІ век. Датирана е към 1834 г. Завещана е на музея от Ненчо Рашов – местен учител, краевед и любител-музикант. Дарява личната си библиотеката и част от  имуществото. Домашният интериор пресъздава начина на живот на семейство на интелектуалец от средната класа през 30-те и 40-те години на ХХ век.


Галерия


Карта


Comments are closed.