Къкринско ханче

 

5544 Село Къкрина, Община Ловеч, тел. +359 6928 23 10

Работно време:
зимен сезон 9,00 – 12,00 ч. 13,00 – 17,00 ч.
летен сезон 
8,30 – 12,00 ч. 13,30 – 17,30 ч.

Без почивен ден.

Входни билети: възрастни – 3,00 лв., учащи и пенсионери – 2,00 лв., семеен пакет – 6,00 лв.


kukrinsko_hancheКъкринското ханче е обявено с Протокол на НСОПК за паметник на културата с категория „Национално значение” през 1978 г. Включено е в 100-те национални туристически обекта на БТС под № 30. Наградено е с  Грамота за принос в развитието на националното движение „Опознай България – 100-те национални туристически обекта” за 2013 г.

Къкринското ханче се наема за нуждите на Вътрешната революционна организация седем месеца преди залавянето на Васил Левски. След неговия арест се изоставя и забравя.

Д-р Параскев Стоянов заедно със спътникът на Васил Левски от Ловеч до Къкрина   посещават село Къкрина и мястото на залавянето пред 1901 г.  Д-р П. Стоянов прави архитектурна скица на основите на ханчето. На 26 декември същата година поставят първата паметна плоча, която посетителите могат да видят и днес. По-късно гражданският комитет „Васил Левски” в Ловеч подема идеята за възстановяването на ханчето. Това е сторено. Уредена е музейна експозиция, тържествено открита на 10 май 1931 г. Присъстват гости от София, Плевен, Ловеч и околните  села. Събитието е отразено от националната кинохраника. Къкринското ханче има честта да бъде първият музей в страната, посветен на делото на Апостола.

През 40-те години на ХХ век се обявява за „предателско място” и  отново е забравено. Обявено е за държавна собственост през 1954 г. и е филиал на открития в Музей „В. Левски” – Ловеч през 1956 г.  Има статут на недвижима културна ценност с категория „Национално значение” от 1978 г. Реконструирано и обогатен вътрешният интериор.  Промяната  е направена през 80-те години на ХХ век по скицата на д-р П. Стоянов.

Пътят на Васил Левски от Ловеч до Къкрина е маркиран през 1968 г. Всяка година на 19 февруари се провежда похода  „По пътя на Левски”.

Днес единственият „свидетел” на историческите събития в двора на ханчето е вековният бряст. Повален е от буря през 1997 г. Укрепен е чрез консервационно-реставрационна дейност и напомня за Апостола на българската свобода.


Галерия


Карта

Comments are closed.