Специализирани – самостоятелни

Исторически календар на Ловеч
Нови искри от старо огнище
Почетните граждани на Ловеч (е-МАГАЗИН)

Когато нямаше електричество
Книга на безсмъртните (е-МАГАЗИН)
По пътищата на безсмъртието, част 1 (е-МАГАЗИН)

По пътищата на безсмъртието, част 2 (е-МАГАЗИН)
Исторически музей – Ловеч (1895 – 2005) (е-МАГАЗИН)
Бележити ловчалии (е-МАГАЗИН)

Стара ловешка кухня (е-МАГАЗИН)
Каталог на колекция „Националноосвободително движение в Българско” (е-МАГАЗИН)
Покритите мостове на Ловеч (е-МАГАЗИН)

Библиотека „Съкровищница”, кн. 5 (е-МАГАЗИН)
Библиотека „Съкровищница”, кн. 6 (е-МАГАЗИН)
Ловеч през Праисторията, Античността и Средновековието (е-МАГАЗИН)

Градът Ловеч (е-МАГАЗИН)
Каталог „Археологическо наследство – Ловешка област“ (е-МАГАЗИН)
Съградено от народната памет. Историята на Къкринското ханче – първият музей за Васил Левски (е-МАГАЗИН)

Ловеч в руско-турските войни през ХIХ век (част първа) 1806-1812, 1828-1829 (е-МАГАЗИН)
Общинското управление в Ловеч (1877-1944 г.) (е-МАГАЗИН)
Каталог „Повикани под знамето на народната чест“ (е-МАГАЗИН)

Ловеч в руско-турските войни през ХІХ век (част втора) 1877-1878 (е-МАГАЗИН)
Монети на Марцианопол в колективна находка Малиново (II-III в.), Ловешко (е-МАГАЗИН)

Comments are closed.