Регионален исторически музей – Ловеч гостува в Президентството

На 20 февруари 2016 г. Президентството на Република България прави за пореден път Ден на отворените врати. В Гербовата зала гостите могат да видят лични вещи и документи на Васил Левски. Културните ценности са предоставени от Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, Националния военноисторически музей, Националния музей „Васил Левски” в Карлово и Регионален исторически музей – Ловеч.

В Регионален исторически музей – Ловеч се съхранява най-богатата колекция от лични вещи и документи на Васил Левски – лично оръжие, портативна печатничка, използвана от Апостола за печатане на бланки за кочанни квитанции, фалшиви турски печати от червен френски восък, използвани от Васил Левски за фалшифициране на тескерета, негова фотография от 1870 г., кочанни квитанции за постъпили парични суми в касата на БРЦК в Българско от частните революционни комитети, бланки за квитанции на БРЦК в Българско за отчитане на паричните постъпления от частните революционни комитети в България, писмо–призив от 10 март 1871 г. от името на „І отд. от Б.Р.Ц.К. Привременното правителство въ България”, окръжно писмо от 14 юни 1871 г. на БРЦК в Букурещ до частните революционни комитети в България за резултатите от работата на Общото събрание /29 април–4 май 1872 г./. В Президентството са показани 31 брой културни ценности, съхранявани в нашия музей.

Всички лични вещи и документи са постъпили в музея като дарения, от сподвижници на Левски и техни наследници. Печатите, печатничката, празните бланки за квитанции, кочанните квитанции и писмата са съхранени от семейство Мария и Никола Цвяткови и тяхната дъщеря Боцка Николчева. Една част са предадени на д-р Параскев Стоянов за музея при Ловчанското читалище „Наука” през 1901 г. Колекцията се допълва с дарение на Музей „Васил Левски” в Ловеч през 1955 г. Фотографията на Левски от 1870 г. е подарена лично от Левски на Димитър Пъшков, който я дарява на музея при ловчанското читалище „Наука” през 1923 г.

Личното оръжие на Васил Левски постъпва също като дарение в музея. Камата е от наследниците на Васил Йонков – Гложенеца, а сабята – от монашеското братство на Троянския манастир.

Comments are closed.