Археология

 

Във фондовете на отдел „Археология” се съхраняват културни ценности от старокаменната епоха  до късното Средновековие.

Праисторията е представена с материали от старокаменната, новокаменната и каменно-медната епоха, оформящи различни селищни и тематични колекции – керамични съдове, оръдия и оръжия, зооморфна и антропоморфна пластика, накити и други. В голямата си част те произхождат от археологически проучвания в Деветашката пещераь, пещерите Темната дупка, с. Карлуково и Топля, с. Голяма Желязна, Ловешките пещери (Табашката и Васил Левски), селищата в м. Барата, с. Умаревци и м. Бануня, с. Бежаново.

Бронзовата епоха е представена с материали от пещерите – Табашката и Деветашката, обекта в м. Бануня, с. Бежаново, могилния некропол Горан-Слатина, гробовете от гр. Ловеч и с. Дойренци, както и случайни находки.

Във фонд „Античност” се съхраняват едни от най-представителните находки – съкровището от Летница, бронзов шлем от Баховица, парадна шлем-маска от Каленик, бронзов аскос от Смочан, червенофигурен керамичен кратер от Торос, златни накити. Фондът разполага с богати колекции от художествена и битова керамика, разнообразни накити (гривни, обеци, фибули, торкви), въоръжение (предимно нападателно), стъклени и бронзови съдове, керамични и бронзови лампи, малка бронзова пластика, епиграфски паметници, архитектурни детайли и оброчни плочки. Една голямата част от тях произхождат от проучвания на тракийски некрополи от почти цялата област.
В монетната колекция се съхраняват монети и монетовидни паметници от V в.пр.Хр. до ново време.

Материалите, съхранявани във фонд „Средновековие” са придобити при археологически разкопки на крепостите в Ловеч и Дебнево и средновековен некропол в м. Баш Бунар при Ловеч. Добре представена е колекцията от керамични съдове, част от които са украсени в т.нар. техника „сграфито”. Значително е количеството и на образците от накити (сребърни и бронзови пръстени, обици, стъклени и метални гривни), средновековно оръжие (основно върхове за стрели и копия) и разнообразни предмети на бита.


 

Галерия

Comments are closed.