„Старинният квартал Вароша – вечната любов в сърцето на градовете“ е новата книга на Регионален исторически музей – Ловеч

В седем български града има квартал Вароша. Според речниците думата „варош, вароша, варуша” е дошла в българския език от унгарския и означава…

Вижте повече