Изложба: „Музей „Васил Левски“ – Ловеч – място на памет за Апостола“

Резюме: Изложбата е създадена по повод 70 години от откриването на „Музей „Васил Левски“ – името, с което става популярен сред многобройните си посетители експозиционният обект на отдел „История на България ХV–ХІХ в.” на Регионален исторически музей – Ловеч. Откакто на 19 февруари 1954 г. отваря врати, Музей „Васил Левски“ сменя две сгради, а експозицията му е преработвана четири пъти. На 18 постери е проследен целият изминат път – от възникването на идеята в началото на ХХ в., през всички промени, които настъпват, та чак до наши дни. За пръв път на едно място са представени различните творчески колективи, на които дължим обновяването на експозицията. Отдава се заслужена почит и на предисторията, в която основна роля играе д-р Параскев Стоянов, поставил началото на най-богатата в страната колекция от лични вещи на Левски и на колекцията от лични вещи и документи на съратници и сподвижници на Апостола – притежание на Регионален исторически музей – Ловеч. В изложбата е отделено място и на събирателската, популизаторската и научноизследователската дейност на поколенията специалисти, свързали професионалния си път с Музей „Васил Левски“ – Ловеч.

Автор: Теодор Тончев

Графичен дизайн: инж. Страхил Кръстев

Експонирана: 2024 година

Comments are closed.