Изложба: „50 години археологически проучвания на Ловешка крепост”

 

izlojba_14-cover

Резюме: Изложбата представя в хронологичен план археологическите проучвания, проведени през годините на Ловешка крепост, като се изброяват по-видните археолози, ръководили разкопките. Сред тях се отличават имената на Михаил Хаджинеделчев и Гено Иванов, които започват първи проучванията на крепостта /1921 г./. Безспорно с най-задълбочени и мащабни проучвания е Йорданка Чангова със помощта на  музейните специалисти Мария Цачева и Павел Павлов. Като резултат от нейния труд след смъртта й по нейни записки е издадена  книгата „Ловеч – цитаделата на средновековния град XII-XIV в.“.

Подробно в изложбата е поднесена информация за всички открити архитектурни комплекси от градска, култова и материална култура и значението на крепостта като важен стратегически обект в средновековната история на България.  Ясна представа за развитието на крепостта се добива от богатия снимков и илюстрационен материал, включен в изложбата.

Автор: Венцислав Цачев

Графичен дизайн: Станислав Стойчев

Експонирана: 2014 година

Comments are closed.