Изложба: „Нов живот за старите мебели”

 

izlojba_20-cover

Резюме: Изложбата представя част от малко известния за широката публика труд на отдел „Консервация и реставрация“ при Регионален исторически музей – Ловеч – консервацията и реставрацията на дърво.

Отдел ,,Консервация и реставрация” при Регионален исторически музей – Ловеч е създаден през 1985 г. В отдела се извършват консервация и реставрация на движимите вещи и културни ценности, съхранявани от музея. Специалистите оказват съдействие на уредниците от историческите отдели при анализа на състоянието на новопостъпилите културни ценности и след това изпълняват наложителните консервационни и реставрационни работи.

Автор: отдел „Консервация и реставрация“

Графичен дизайн: инж. Страхил Кръстев

Експонирана: 2015 година

Comments are closed.