Изложба: „Приносът на Ловеч в развитието на науката и културата“

 

izlojba_04-cover

Резюме: Изложбата отразява житейския, творчески и професионален път на редица бележити ловчалии, основоположници на науката в различни сфери – български език, география, детска педиатрия, военното санитарно дело, природознание, както и личности, пребивавали на работа в Ловеч, чиято  дейност в града и в последствие е с общонационално значение. През 20-те години на XX в. Ловеч  ненапразно метафорично е наричан „Град на професорите“. В изложбата с кратки биографични данни и научни постижения  попадат личности като Екзарх Йосиф I – български патриарх, строител на българската църква, академик Иван Урумов – основоположник на българското природознание,  професор Беню Цонев – един от създателите на българското езикознание, професор  академик – Стефан Петков, професор Стефан Ватев – основоположник на съвременната българска педиатрия, академик Анастас Иширков – основоположник на българската географска наука, професор Параскев Стоянов – с огромен принос в развитието на българската хирургия, професор Тошко Петров – с принос за обогатяването на българската микробиология, хигиена и предпазна медицина, доцент Михаил Минев – първият преподавател по анатомия на човека у нас, професор Димитър Мишев – създател на цветната телевизия в България, основател и ръководител на дистанционните изследвания на Земята от Космоса.

Автор: Христо Тодоров

Графичен дизайн: Георги Николов

Експонирана: 2005 година

Comments are closed.