Изложба „Ловешките промишлени предприятия (1947-1989 г.)“

 

Резюме: С помощта на 15 постера и повече от 30 движими културни ценности и вещи от фонда на музея експозицията разказва историята на емблематични за града ни предприятия – „Елпром”, ЗВЧ, „Тръбна мебел“ и „Тодор Кацаров”. Така Регионален исторически музей – Ловеч продължава поредицата, която представя индустриалното производство на Ловеч.

Автор: Ганчо Ганев

Графичен дизайн: инж. Страхил Кръстев

Експонирана: 2016 година

Comments are closed.