Изложба: „Покритите мостове в Ловеч от началото на XIX век до наши дни“

izlojba_16-cover

Резюме: В изложбата е отразена чрез илюстративен и текстови материал историята на покритите мостове в Ловеч, започвайки  още от началото на XIX век. Това е местна строителна традиция, но всички тези мостове са неустойчиви. Тогава идва редът на големия български възрожденски майстор – Уста Кольо Фичето, който изгражда в Ловеч през периода 1874-1876 година уникално пътнотранспортно съоръжение. В изложбата са отразени достойнствата на моста от архитектурна гледна точка – остроумни приспособления за премахване на ледохода и уникален начин за изграждане на дървената част чрез модулни части. Отразен е и богатият търговско-занаятчийски живот, кипял на този мост през периода 1876-1925 година. Покритият мост на Кольо Фичето изгаря  през 1925 година. През 1931 г. е построен нов железобетонен покрит мост, който е преустроен през периода 1980-1982 г., за да придобие съвременния си вид. Така външно наподобява моста на възрожденския майстор, а вътре се помещават магазинчета за сувенири, от които всеки турист би си закупил късче спомен от Ловеч.

Автор:  Пламен Ечков

Графичен дизайн: Георги Николов

Експонирана: 2007 година

Comments are closed.