Изложба: „Младежки и детски движения (1944 – 1989 г.)”

 

izlojba_05-cover

Резюме: В изложбата се проследяват пътищата за създаването, развитието и краят на някои младежките организации, съществуващи в България през ХХ в. и имащи изключително влияние в по-късните политически процеси в държавата.

В началото на своето възникване през 20-те години на ХХ век, младежките движения са тясно свързани с националната идея за целокупна България. Впоследствие се наблюдава едно все по-засилваща се тенденция да се изоставя първоначалното схващане за обединена България , като се засилва политическата ориентация сред членовете на младежките организации. Това от една страна директно води до отслабването на някои младежки структури и дори до тяхното ликвидиране, а от друга страна – до засилване ролята всред политическите партии на други младежки групи /колкото и да го отричат те в своите програмни документи/.

Различията между отделните младежки течения в България се забелязват не само в политическите окраски, а и в начина на тяхното създаване и структуриране. Тук може да се забележат основно два вида – създадени от по-дейни младежи с патриотична цел и организирани от държавата младежки структури. Тези „казионни” организации имат за цел да разширяват политическата и идейната платформа на управляващата в момента политическа върхушка.

Въпреки някои различия между тях има до голяма степен близост и повторяемост от гледна точка на стила и начина на изграждане на различните течения сред младежите.

Автор: Ганчо Ганев

Графичен дизайн: Георги Николов

Експонирана: 2010 година

Comments are closed.