Изложба: „Ловеч в Европа – Европа в Ловеч“

 

izlojba_15-cover

Резюме: Изложбата е ярко отражение на желанието на ловчанци в края на XIX и началото на XX в. за приобщаване към културните и стопански  достижения на модерната европейска цивилизация. Това довежда до установяване на нови критерии за уредба на дома, до нови представи за красиво и удобно. Ловешката градска среда се обогатява  както с предмети и облекла европейско производство, така и с промени в отношението на жителите на града към стила и домашната среда. Изложбата представлява няколко обособени сектора, в които са представени битът, ежедневието и променящите се виждания на ловчанци към модата. Показани са и множество фотоси, илюстриращи тенденциите в развитието на Ловеч в областта на културата, икономиката и изкуството в края на ХIХ–началото на ХХ в.

Автори: Светла Ангелова, Елена Георгиева и Пламен Ечков

Графичен дизайн: Георги Николов

Експонирана: 2007 година

Comments are closed.