Изложба: „Старинният квартал Вароша – вечната любов в сърцето на градовете“

 

Резюме: В седем български града има квартал Вароша. Обикновено това е най-стара и романтична градска част. Именно от тези квартали започват да се разрастват съвременните градове, там са построени църкви, училища и къщи, отбелязани са много места на отминали събития и на обща памет. Изложбата „Старинният квартал Вароша – вечната любов в сърцето на градовете“ обединява труда на колегите от Регионалните исторически музеи в Благоевград, Велико Търново, Ловеч, Пазарджик, Разград и Търговище, приели общата идея – да представят българските квартали Вароша и техния дух. Кратък текст разказва за развитието на квартала в съответния град, могат да бъдат разгледани общи изгледи на кварталите и фотоси на техните най-представителните и красиви сгради и съоръжения /стара и съвременна фотография от един и същ ракурс/. Идеята намира своето продължение в сборник статии със същото име.

Автор на концепцията: Елена Георгиева – Регионален исторически музей – Ловеч

За постерите: Михаела Василева и д-р Кирил Алексиев (РИМ – Благоевград), д-р Светла Атанасова, Димитър Харбалиев и д-р Жулиета Гюлева (РИМ – Велико Търново), Елена Георгиева (РИМ – Ловеч), д-р Румяна Кацарова (РИМ – Пазарджик), Иво Стоянов (РИМ – Разград) и Николай Ставрев (РИМ – Търговище).

Графичен дизайн: инж. Страхил Кръстев

Експонирана: 2016 година

Comments are closed.