Изложба: „210 години от рождението на Кольо Фичето“

 

izlojba_17-cover

Резюме: Изложбата в хронологичен план проследява творческия път на възрожденския майстор Кольо Фичето /1800-1881 г./. Чрез авторски текст и богат илюстративен материал се разказва за най-значимите творби на знаменития майстор в пътното  строителство – мостът на р. Янтра при Бяла /1867 г./ и Покритият мост на р. Осъм в Ловеч /1874-1876 г./. Акцентирано е на оригиналното църковно строителство – храмовете „Св. Никола“ /1835 г./ и „Св. Константин и Елена“ /1872 г./ във ВеликоТърново , Св. „Троица във Свищов /1867 г./. Отразено е и жилищното строителство – „Къщата с маймунката“ /1849 г./ и Конакът във Велико Търново /1872-1874 г./, който се явява  връх в строителното творчество на майстора.

Автор: Пламен Ечков

Графичен дизайн: Георги Николов

Експонирана: 2010 година

Comments are closed.