Изложба: „100 години от рождението на Христо Кърпачев“

 

izlojba_09-cover

Резюме: Изложбата отразява житейския път на поета-революционер Христо Кърпачев от неговото раждане /24 юли 1911 г./, през ученическите години, работата му като учител, престоя му в затвора, минаването в нелегалност  до смъртта му в местността „Сливешки ливади“ край Ловеч /23 май 1943 г./. В изложбата обстойно е отразена сложната политическа обстановка в България през първата половина на XX в. и как тя определя възгледите, идеите, целите и характера на Христо Кърпачев, които намират отражение и в неговото творчество. Поднесена е и подробна информация за неговите другари, съратници и съидейници,  за неговата майка – Вата Кърпачева, и техни спомени за поета-революционер. Обстойно  е описано неравното сражение на Сливешки ливади, в което намира смъртта си Христо Кърпачев.

Автор: Капка Кузманова

Графичен дизайн: Георги Николов

Експонирана: 2011 година

Comments are closed.