Изложба: „130 години от Руско-Турската война (1877-1878 г.)“

 

izlojba_12-cover

Резюме: Изложбата проследява дипломатическата и военна подготовка на Освободителната война, нейния ход, военни действия, нейния завършек и резултати. Съдържа илюстрации на руски пълководци, графики и гравюри от руски художници, рисувани по време на самите бойни действия и след тях. Акценти са поставени върху дипломатическата и военна подготовка, първоначалното руско настъпление, епопеята на връх Шипка, българското опълчение, освобождението на Ловеч, Плевенската епопея, финалните бойни действия, Сан Стефанския мирен договор, Берлинския конгрес и резултатите от него, държавно-политическото и териториално устройство на новоосвободена България.

Автор: Теодор Тончев

Графичен дизайн: Георги Николов

Експонирана: 2007 година

Comments are closed.