Каталожен № 32 е Съградено от народната памет. Историята на Къкринското ханче – първият музей за Васил Левски

 

kat32-cover

Автори Силвия Георгиева и Юлия Йовева от отдел „Работа с публики” при Регионален исторически музей – Ловеч.
Къкринското ханче е първият български музей за Васил Левски. То отваря врати за посетители на 10 май 1931 г., а оттогава до днес посреща хиляди гости и разказва пред тях за Апостола на българската свобода и за делата му – един разказ, който неизменно играе своята роля за самочувствието ни на българи. Ханчето също има своята история, белязана от времето и от хората. И ако погледнем назад в миналото, от дистанцията на днешния ден ще видим безкористния патриотичен дълг на няколко поколения българи, отстоявали на превратностите на времето, за да възстановят и съхранят това свято място. Новото издание на Регионален исторически музей – Ловеч проследява историята на Къкринското ханче от 80-те години на ХІХ век, през възстановяването му като първи музей на Васил Левски в следосвобожденска България до наши дни. Събитията са в хронологичен ред на базата на досегашни проучвания, свързани с живота и делото на Васил Левски и на наличния и достъпен документален материал за създаването на експозиционния обект. Целта е да се систематизира и обобщи в една по-цялостна картина историята на Къкринското ханче, което досега не е правено.

Издание на Регионален исторически музей – Ловеч, 2017 г.

Цена: 6 лв.

Comments are closed.