Каталожен № 31 Каталог Археологическо наследство – Ловешка област

 

kat31-cover

В изданието са включени някои от най-представителните находки от богатата история на региона. Днес във фондовете на отдел „Археология“ на Регионален исторически музей – Ловеч се съхраняват над 20 000 движими културни ценности от старокаменната епоха до периода на Късното Средновековие. Тази колекция е резултат на събирателската и научно-изследователска дейност на местните музейни специалисти и съвместната им работа с археолози от Народния музей, по-късно НАИМ-БАН. Материалите в каталога са подредени хронологически и тематично. Отделните части, посветени на различните исторически периоди, започват с предговор, който прави кратка характеристика на епохата с акцент върху проучванията в Ловешки регион. Съставители на каталога са главен уредник Радослав Гущераклиев и уредник Мая Димитрова от отдел „Археология“ при Регионален исторически музей – Ловеч. Книгата е предназначена както за специалисти, така и за широката аудитория.

Издание на Регионален исторически музей – Ловеч, 2017 г.

Цена: 50 лв.

Comments are closed.