Каталожен № 30 Градът Ловеч

 

kat30-cover

Фототипно издание на книгата на д-р Параскев Стоянов от 1901 г. „Градът Ловеч като център на Българския централен революционен комитет, столица на Васил Левски и роден град на поборника Тодор Кирков”. Изданието е с кратък биографичен очерк, посветен на делото на автора проф. д-р Параскев Стоянов. В книгата могат да бъдат намерени множество снимки и документи, свързани с неговия живот – животът на един достоен българин, лекар, учен и общественик.

Издание на Регионален исторически музей – Ловеч, 2015 г.

Comments are closed.