Каталожен № 22 Исторически музей – Ловеч (1895 – 2005)

 

kat22-cover

Подробно е описана историята на музея в Ловеч от създаването му на 28 февруари 1895 г. до 1991 г. и хронология по дати от 1991 до 2005 г. В приложението са публикувани Правилникът за музея при Ловчанско читалище „Наука”, приет през 1897 г., Уставът на Ловчанско археологическо дружество „Феликс Каниц”, списък на директорите, уредниците и екскурзоводите на музея с по-важните им публикации, списък на изданията на музея.

2007 г.

Comments are closed.