Автори А-К

Ангелова, Светла

 1. „Неизвестни творби на възрожденското църковно изкуство в Ловеч /художественото наследство и историческата съдба на ловешката църква „Св. Петка Параскева” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 2, Ловеч, 1996 г., с. 92-98
 2. „Художникът, митрополитът и светецът” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 3, Ловеч, 1998 г., с. 81-87
 3. „Неизвестни довъзрожденски и възрожденски икони от Ловеч” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 4, Ловеч, 1999 г., с. 50-57
 4. „Християнски сюжети върху накити и съдове от фонда на отдел „Етнография”, Исторически музей – Ловеч” – В:  „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 5, Ловеч, 2000 г., с. 207-222
 5. „Произведения на Дебърската художествена школа в Ловешко – В:  „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 6, Ловеч, 2003 г., с. 124-134
 6. „Сред красотата и дъха на миналото – Етнографският комплекс като автентичен декор” – В: сб. „Нови искри от старо огнище” – Ловеч, 2003 г., с. 23-31
 7. „Пред домашния иконостас – вяра и религиозни обреди в ежедневието на ловчанци” – В: сб. „Нови искри…”, с. 75-93
 8. „Уникална двулицева икона от Ловеч на св. патриарх Евтимий и св. Теодосий Търновски” – В: сп. „Духовна култура“, кн. 4, 2004 г.
 9. „Някои неизвестни произведения на Тревненската художествена школа в Ловешко” – В:  „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 7, Ловеч, 2006 г., с. 54-67
 10. „Времена и ценности, съзидатели и рушители” – В:  „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 8, Ловеч, 2008 г., с. 170-179

Ангелова, Яна

 1. „Ловешката крепост през Второто българско царство“ – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 11, Ловеч, 2023 г., с. 31
 2. „Местности на Ловеч и околностите му“ /в съавторство с М. Павлова/– В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 11, Ловеч, 2023 г., с. 153

Андреева, Христина

 1. „70 години социалистическо движение в Ловеч” – Ловеч, 1961 г., 37 с., с илюстрации
 2. „Стоян Едрев” – Ловеч, 1964 г., 32 с., с илюстрации
 3. „Списък на паметниците на културата в Ловешки окръг” – Ловеч, 1965 г., 60 с., с илюстрации
 4. „40 години от зверското убийство на Борис Баев и Тодор Кацаров” – Ловеч, 1965 г., 33 с., с илюстрации

Боева, Боряна

 1. „Посетителите на музей „Васил Левски““ – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 11, Ловеч, 2023 г., с. 246

Брънеков, Емил

 1. „Временните изложби на Регионален исторически музей – Ловеч през периода 2017-2019 г.“ – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 11, Ловеч, 2023 г., с. 214

Валентинова, Мая

 1. „Дисковидна фибула от фонда на Исторически музей – Враца” – В:  „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 6, Ловеч, 2003 г., с. 8-10
 2. „Проучвания на ранножелязната епоха в Ловешко” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 6, Ловеч, 2003 г., с. 11 – 20
 3. „Железен меч от ранножелязната епоха от с. Хлевене, Ловешко” – „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 7, Ловеч, 2006 г., с. 10-12
 4. „Спасителни археологически разкопки на могила в м. Бануня, с. Бежаново, Ловешко” – В: „Археологически открития и разкопки през 2005”, София, 2006 г., с. 85 – 87
 5. „Спасителни археологически разкопки в м. Бануня, с. Бежаново, Ловешко” – В: „Археологически открития и разкопки през 2006 г.”, София, 2007 г., с. 98-101
 6. „Археологически паметници от землището на с. Бежаново, Ловешко”
 7. „Теренни археологически издирвания в землищата на селата Бежаново, Ъглен и Драгана” – В: „Археологически открития и разкопки през 2007 г.” – София, 2008 г., с. 759 – 760
 8. „Археологически разкопки в м. Бануня, с. Бежаново, Ловешко” /в съавторство с Р. Гущераклиев” – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г.”, София, 2008 г., с. 119 – 122
 9. „Обект от ранната бронзова епоха при Свиленград” /в съавторство с Д. Ненова/ – В: „Спасителни археологически разкопки по трасето на железопътната линия Пловдив – Свиленград през 2005”, В. Търново, 2008 г., с. 494 – 507
 10. „Археологическа карта на с. Бежаново, Ловешко /резултати от теренни археологически издирвания/” – В: „Известия на РИМ – Благоевград”, т. 5, В. Търново, 2009 г., с. 156-166
 11. „Теренни археологически издирвания в землищата на с. Ъглен” – В: „Археологически открития и разкопки през 2008 г.”, София, 2009 г., с. 768-770
 12. „Археологически разкопки в м. Бануня, с. Бежаново, Ловешко” /в съавторство с Р. Гущераклиев/ – В: „Археологически открития и разкопки през 2008 г.”, София, 2009 г., с. 113-116
 13. „Нови данни за началото на ранножелязната епоха в Централна Северна България /могилна находка от Деветаки” – В: „Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология”, кн. 1, В. Търново, 2010 г., с. 139-146
 14. „Теренни археологически издирвания в землището на с. Ъглен” – В: „Археологически открития и разкопки през 2009 г.”, София, 2010 г., с. 633-634
 15. „Теренни археологически издирвания в землището на с. Ъглен, община Луковит /2008-2009 г./” – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 9, Ловеч, 2011 г., с. 87-107
 16. „Недеструктивни проучвания на селище от финала на халколита в м. Бануня, при с. Бежаново, община Луковит” /в съавторство с П. Зидаров/– В: „Археологически открития и разкопки през 2011”, София, 2012 г.
 17. „Издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод „Набуко”, Сектор 5, ревизия Е” /в съавторство с И. Д. Чолаков/ – В:
 18. „Археологически открития и разкопки през 2012 г.”, София, 2013 г., с. 589-590
 19. „Издирвания на археологически обекти по трасето на газопровод „Южен поток”, сектор 4” /в съавторство с И. Д. Чолаков/ – В:
 20. „Археологически открития и разкопки през 2012 г.”, София, 2013 г., с. 590-591
 21. „ An Early Fourth Millennium Settlement near the Village of Bezhanovo, Lovech Region” – In: Z. Tsirtsoni (ed.), The Human Face of Radiocarbon. Reassessing Chronology in Prehistoric Greece and Bulgaria, 5000–3000 cal BC, Travaux de la Maison de l’Orient (Lyon, forthcoming)
 22. „Ловеч през Праисторията, Античността и Средновековието“ /в съавторство с Р. Гущераклиев и В. Цачев/ – Ловеч, 2015 г., 125 с.
 23. Каталог „Археологическо наследство – Ловешка област” – състав. с Р. Гущераклиев – Ловеч, 2017 г., 160 с.
 24. „За селищата през късната бронзова епоха в Централна Северна България“ – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 11, Ловеч, 2023 г., с. 18

Василев, Гено

 1. „Централен революционен комитет в Българско” – „100 години БРЦК в  Ловеч” – състав. и редакт. В. Кирова и  Г. Василев, Ловеч, 1970 г., 92 с.
 2. „Опълченците от Ловешки окръг” – В: „Годишник на музеите от Северна България /ГМСБ/, № 4, Велико Търново, 1978 г. , с. 198
 3. „Взаимодействие между народ и армия през Отечествената война 1944-1945г., отразено чрез писма от фронта и тила” – В: ГМСБ, №11, 1985 г., с. 243
 4. „За някои моменти от посрещането на Съветската армия в Ловешки окръг през 1944г.” – В: ГМСБ, №12, 1986 г., с. 244-253
 5. „Неуморим конспиратор – Коста Шипков” – В: сб. „Неугасващи звезди”, Ловеч, 1983 г.,с. 153-160
 6. „Делегатът на Витошката конференция – Тотьо Петрунов” – В: сб. „Неугасващи звезди”, Ловеч, 1983 г., с. 132-139
 7. „Участието на населението от Ловешки окръг в Отечествената война – 1944-1945г.” – В: сб. „90 години музейно дело в Ловеч”, Ловеч, 1985 г., с. 117-138г
 8. „Участието на СБПФ в строителството на Ж.П. линията Ловеч-Троян” – В: ГМСБ, № 17, 1991 г., с. 261-269
 9. „За някои средства и методи, използвани при масовото коопериране на селяните в Ловешки регион” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 1, Ловеч, 1995 г., с. 117
 10. „Из историята на музикално дружество „Кавал” в град Ловеч” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 2, Ловеч, 1996 г., с. 137-146
 11. „Приносът на ловчанци в изграждането на основите на българската наука след Освобождението” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 3, Ловеч, 1998 г., с. 125-47
 12. „Участието на младежки бригади от чужбина в строителството на Ж.П. линията Ловеч-Троян” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 4, Ловеч, 1999 г., с. 127-134
 13. „Масовата песен като агитационно-пропагандно средство в Ловешка околия в периода 1944-1950г.” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 5, Ловеч, 2000 г., с. 278

Василева, Надя

 1. „Пламенен трибун – Михаил Неков” – В: сб. „Неугасващи звезди”, Ловеч, 1983 г., с. 112-120
 2. „Организатор и масовик – Еньо Костов” – В: сб. „Неугасващи звезди”, Ловеч, 1983 г., с. 121-132
 3. „Борбата на трудещите се от Ловешки окръг в защита на Г. Димитров и другарите му по време на Лайпцигския процес” – В: сб. „90 години музейно дело в Ловеч”, Ловеч, 1985 г., с. 108-116
 4. „Към въпроса за Ловешкия край в Балканската война 1912-1913г.” – В: ГМСБ, № 11, 1985 г., с. 218
 5. „За дейността на групата на БКП /т.с./ в с. Дебнево” – В: ГМСБ, № 15, 1989 г., с. 231-237

Вутева, Силвия

 1. „Вяра, любов или може би надежда… /размисли, породени от три предания в Ловешкия край/” – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 10, Ловеч, 2013 г., с. 195-207
 2. „Женският колан в народната носия – украса и символика /метални колани и пафти от фонда на отдел „Етнография“/“ – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 11, Ловеч, 2023 г., с. 163

Ганев, Ганчо

 1. „Съединението – българската победа” – В: сп. „Отчество”, бр. 1, 2005 г.
 2. „По въпроса за присъствието на съветските войски в Ловеч за периода 1944-1946 г.” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 7, Ловеч, 2006 г., с. 150-161
 3. „Участието на гвардейските части към 34-ти пехотен Троянски полк във Втората световна война – 1939-1945г.” – В: сб. „Втората световна война и България – 1939-1947 г.”, Сливен, 2006 г., с. 298-304
 4. „Създаване и развитие на ловешкото общинско стопанско предприятие „Хоремаг”/1948-1950 г./” – В: „Известия на РИМ – Ловеч, т. 8, Ловеч, 2008 г., с. 284-302
 5. „Младежките организации в България през периода 30-те-60-те години на ХХ в.” – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 9, Ловеч, 2011 г., с. 258-297
 6. Каталог „Повикани под знамето на народната чест“ – състав. Пл. Мяшков, Г. Ганев и Хр. Тодоров, Ловеч, 2018 г., 160 с.
 7. „Марко Атанасов, участник в четири войни“ – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 11, Ловеч, 2023 г., с. 109

Георгиева, Елена

 1. „Жертвоприношението на елен в българските коледни текстове” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т.1, Ловеч, 1995 г., с. 48-57
 2. „Мотивът „Аврамова жертва” в гергьовденските обредни песни от Троянския край” – В: сб. „Културно-историческото наследство на Троянския край”, т. 9 „Фолклор от Троянско”, Троян, 1996 г., с. 100-108
 3. „Кръвното жертвоприношение и мотивът „Грешен хайдутин” – една песен от Троянско” – В: сб. „Фолклорни модели на света”, С., 1996 г., с. 43-45
 4. „Жертвоприношението на овен в обредния фолклор от Ловешко” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 2, Ловеч, 1996 г., с. 118-123
 5. „Животински и тератологични изображения в дърворезбата на някои църкви от Ловешко” – В: сб. „Конфесия и фолклор” – С., 1997 г., с. 34-36
 6. „Растения и животни в народните вярвания от Ловешко” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 3, Ловеч, 1998 г., с. 72-80
 7. „Вярата в предопределението във фолклора от Ловешко” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 4, Ловеч, 1999 г., с. 127-134
 8. „Етимология на някои родови имена в селища от Ловешко” – В: сб. „Фолклорното родство” – С., 1999 г., с. 24-27
 9. „Ловчанската кухня преди 106 години” – съст. Ел. Георгиева, Св. Ангелова, Пл. Ечков и А. Маринчева и предговор – Ловеч, 1999 г., с. 5-7
 10. „Светците в народните приказки от Ловешко” – В: годишник на асоциация „Онгъл”, т. 1 „Светци и фолклор” – С., 2000 г., с. 84-88
 11. „Отвъдният свят според фолклорните представи от Ловешко – В: годишник на асоциация “Онгъл”, т. 2 „Култ и обредност” – С., 2001 г., с. 138-143
 12. „Представи за змея във фолклора от Ловешко – магии с треви и билки” – В: “Известия на ИМ – Ловеч”, т. 5, Ловеч, 2000 г., с. 269-277
 13. „Магиите с треви и билки в някои народни песни от Ловешко” – В: „Етноложки изследвания”, т. 4, Габрово, 2002 г., с. 125-130
 14. „Пощенските картички и фотографиите от фондовете на Исторически музей – Ловеч и надписите върху тях” – В: „Известия на ИМ – Ловеч, т. 6, Ловеч, 2003 г., с. 135-152
 15. „Мотивът “Войник на сватбата на жена си” в народните песни от Ловешко” – В: сб. „Народна култура на балканджиите”, т. 4, Габрово, 2003 г.
 16. „Спомен от мечтите /из книгата за впечатления на отдел “Етнография”/” – В: сб. „Нови искри от старо огнище” – Ловеч, 2003 г., с. 18-22
 17. „Материалите от Ловеч и Ловчанско в „Сборник народни умотворения” – В: сб. „Нови искри…”, с. 55-59
 18. „Дърветата в митическите песни от Ловешко” – В: сб. „Нови искри…”, с. 66-70
 19. „Играта „Тука има – тука няма” – съвременен народен театър” – В: сб. „Нови искри…”, с. 94-101
 20. „Обредната трапеза на празника на текето на Гаази баба край с. Ряховците, Габровско /по теренни наблюдения/” – В: сб. „Обредната трапеза”, С., 2006 г.
 21. „Обичаят Джамал в Ловешко” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 7, Ловеч, 2006 г., с. 137-149
 22. „Цветница в град Ловеч – съвременно състояние на празника” – В: „Известия на РИМ – Русе”, т. 13 „Град-Етнология-Музей”, Русе, 2008 г.
 23. „Народните занаяти в песните от сборниците на Н. Рашов” – В: сб. „Народните занаяти – минало, настояще, бъдеще”, т. 3, Габрово, 2008 г.
 24. „Сватбените обичаи в Ловешко /по теренни наблюдения/” – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 8, Ловеч, 2008 г., с. 180-191
 25. „Временните изложби на отдел „Етнография” при РИМ – Ловеч” – В: сб. „Етнологията в България – история, методи, проблеми”, С., 2012 г.
 26. „За “нощните” хора и животни – вярвания от Ловешко” – В: „Годишник на РЕМ – Пловдив”, т. 6 „Нощта в народните вярвания и представи”, Пловдив, 2011 г.
 27. „Фотоизложба “Вароша – носталгичен поглед към миналото” на отдел “Етнография” при РИМ – Ловеч” – В: “Известия на РИМ – Ловеч”, т. 10, Ловеч, 2013 г., с. 222- 238
 28. „Стара ловешка кухня” – съст. и предговор, Ловеч, 2013 г., второ допълнено издание – Ловеч, 2016 г., 95 с.
 29. Съвременните измерения на обичая Джамал в Ловешко“ – В: „Материали от кръгла маса „Маскарадните игри – магия за плодородие“, Ямбол, 2014 г.
 30. „Етнографският комплекс на град Ловеч – сърцето на квартал „Вароша“ – В: „Етнографските музеи – презентации и терени“, Тутракан, 2014 г., с. 197
 31. „Ловешкият квартал „Вароша“ в миналото и днес“ – В: „Старинният квартал „Вароша“ – вечната любов в сърцето на градовете“ – съст. и предговор, Ловеч, 2016 г., с. 19
 32. „Сцена в реката – ново пространство за спектакли“ – В: „Музеят и обществото на спектакъла“, София, 2016 г., с. 229
 33. „Традиционната градска кухня на Ловеч от края на ХІХ до ХХІ век“ – В: „Годишник на РЕМ – Пловдив”, т. 7 „Традицията в народната култура“, Пловдив, 2018 г., с. 371
 34. „Европейски елементи в уредбата на ловешките къщи от кр. на ХІХ до 40-те години на ХХ век“ – В: „Известия на РИМ – Русе“, 23 т. „Етнографските музеи на българските градове“, Русе, 2021 г., с. 68
 35. „Градските празници в Ловеч /фотографии от фонда на Регионален исторически музей – Ловеч/“ – В: „Известия на Исторически музей – Дряново”, т. 2, Дряново, 2023 г.

Георгиева, Силвия

 1. „Съградено от народната памет” /в съавторство с Ю. Йовева/ – Ловеч, 2017 г., 66 с.

Гущераклиев, Радослав

 1. „Колективна монетна находка  – с. Малиново, Ловешко”– В: „Известия на ИМ – Кюстендил”, т. 5, част ІІ, 1993 г., с. 361 – 367
 2. „Монета на Филипопол с изображение на Хелиос” – В: ГМСБ, № 19, 1993 г., с. 53 – 55
 3. „Колективни монетни находки, намерени на територията на Ловешки регион /ІV в.пр.Хр. – V в. от н.е./” – В: ГМСБ, № 20, 1994 г., с. 137-147
 4. „Изображения на Хигия върху монети І-ІІІ век” – В: „Известия на ИМ – Ловеч, т. 1, Ловеч, 1995 г., с.31-41
 5. „Изображения на Асклепий, Хигия и Телесфор по монети /І-ІІІ век/” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 2, Ловеч, 1996 г., с. 18 – 37
 6. „Провинциални бронзови монетосечения в Тракия и Долна Мизия с изображения на Хелиос” – В: „Нумизматични изследвания”, кн. 2-4, 1997 г., с. 20-26
 7. „Нов тип псевдоавтономна монета на Филипопол” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т.3, Ловеч, 1998 г., с. 20-29
 8. „Единични находки на бронзови монети на градски управи ІІ-ІІІ век от Ловешко” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 3, Ловеч, 1998 г., с. 30-71
 9. „Монети на Филипопол от колективна находка от с. Малиново, Ловешко” – В: „Нумизматични изследвания”, 3, 1-2 , 1998 г., с. 15-26
 10. „Две монетни находки от Ловеч и Слатина ІІ – ІІІ век” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 4, Ловеч, 1999 г., с. 15-38
 11. „Колективни находки, съдържащи бронзови монети на градски управи ІІ – ІІІ век, намерени в Северна България” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 5, 2000 г., с. 16 – 108
 12. „Монети и монетни съкровища от ІІ-І в.пр.Хр. от колекцията на Исторически музей – Ловеч” /в съавторство с И. Прокопов/ – В:
 13. „Нумизматика и Сфрагистика”, VІІ, 1, 2000 г., с. 18-57
 14. „Монети на Никополис ад Иструм в находка Малиново и в находките от Северна България” – В: „Римският и Късноантичният град”, С., 2002 г., с. 123-127
 15. „Колективна монетна находка от град Севлиево ІІ–ІІІ век” /в съавторство със С. Симеонов/ – В: Numismatica Bulgarica, І, 1, 2002 г.,с.  24-39
 16. „Колективна монетна находка от село Горна Росица, Севлиевско ІІ-ІІІ век. Циркулация на бронзови монети на градски управи по теченията на реките Видима, Росица и Янтра” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 6, 2003 г., с. 21-88
 17. „Монетно съкровище ІІ–ІІІ век от село Слатина, Ловешко” – В: „Нумизматика, Сфрагистика и Епиграфика”, кн. 1, 2004 г., с. 63-67
 18. „Пауталийски монети от нумизматичната колекция на музея в Ловеч” – В: „Известия на ИМ – Кюстендил, т. 10, 2004 г., с. 101-114
 19. „Монета на Комод с изображение на Изида от монетарницата на Никополис ад Иструм” – В: Монетите и банкнотите – възможни прочити” – юбилеен сборник  в чест на ст.н.с. д-р Х. Харитонов, В. Търново, 2005 г., с. 89-91
 20. „Колективна находка с бронзови монети на градски управи от ІІ–ІІІ в. от с. Микре, Ловешко” – В: „Известия на ИМ – Ловеч, т. 7, 2006 г., с. 13-24
 21. „Колективна находка от бронзови монети на градски управи (ІІ–ІІІ в.) от с. Пресяка, Ловешко” – В: „Нумизматика, Сфрагистика и Епиграфика, кн.3, част 1, 2006 г.,  с. 131-140 /Studia in honorem professoris Iordankae Iurukova/
 22. „Редки монетни типове на Никополис ад Иструм ІІ–ІІІ век” –  В: „Известия на РИМ – Велико Търново”, т. 22, 2007 г., с. 187-196
 23. „Одесоски бронзови монети ІІ-ІІІ век от Ловешко” – В: Acta Musei Varnaensis, VII, 1, Варна, 2008 г., с. 216- 236
 24. „Монетна находка от село Микре, Ловешко” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 8, Ловеч, 2008 г., с. 3-47
 25. „Монетите на Анхиало в находки от Ловешко и от Северна България” –  В: юб. сб. „Сто години от рождението на д-р В. Хараланов /1907-2007/”, Шумен, 2009 г., с. 315-330
 26. „Късноантична колективна монетна находка от село Казачево, Ловешко” – В: юб. сб., посветен на 65–годишнината на ст.н.с. д-р Хр. Харитонов, 2009 г., І част, В. Търново, 2010 г., с. 71-84
 27. „Никиполската Деметра” по монети на Никополис ад Иструм при Антонин Пий /138-161 г./” – В: „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”, кн. 6, 2010 г., с. 53-61
 28. „Бронзовите монети на Хадрианопол в находка Малиново, Ловешко” – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 9, 2011 г., с. 3-86
 29. „Бронзови монети от района на римско селище в землището на село Владиня, Ловешко” – In: HPAKΛΕΟΥΣ ΣΩΤΕΡΟΣ ΘΑΣΙΩΝ. Изследвания в чест на Иля Прокопов от приятелите и учениците му по случай неговата 60-годишнина, В. Търново, 2012 г., с. 565-580
 30. „Антични селища І–VІІ в. от Ловешка област, за Табула империи Романи – Tabula Imperii Romani K – 35 / 2” – Philippopolis (Edited by Rumen Ivanov), Sofia, 2012 г.
 31. R. Guschterakliev, M. Simon. Darstelungen der Heigottin Hygiea auf Munzen der romischen provinzen Moesia inferior und Thrakien Wahrend des 1. bis 3. Jahrhundert n. Chr. –  Erfurter Munzblatter. Erfurt 5, 1997 (1998), 1, 61-68
 32. R. Gushterakliev, I. Prokopov Coins And Coin Hoards V – I c.BC. – In: Coin Collection and Coin Hoards From Bulgaria (CCCHBulg. Vol. I) . Part I. Numismatic Collection of The Historical Museum Lovech (Ans. Melta). Sofia, 2007, 7-66
 33. „Ловеч през Праисторията, Античността и Средновековието“ /в съавторство с М. Димитрова и В. Цачев/ – Ловеч, 2015 г., 125 с.
 34. Каталог „Археологическо наследство – Ловешка област” – състав. с М. Димитрова – Ловеч, 2017 г., 160 с.
 35. „Монети на Марцианопол в колективна находка Малиново /ІІ-ІІІ в./, Ловешко“ – Ловеч, 2020 г., 456 с.

Далекова, Нина

 1. „Документи, свързани с творчеството на С. Румянцев в Окръжен исторически музей – Ловеч” – В: ГМСБ, №12,1986 г., с. 202-207
 2. „За дейността на учителската социалистическа организация в Ловешки окръг” – В: ГМСБ, № 9, 1983 г., с. 163
 3. „За дейността на Македоно-одринското дружество в Ловеч” – В: сб. „90 години музейно дело в Ловеч”, Ловеч, 1985 г., с. 101-107
 4. „Кметът на комуната – Никола Илиев” – В: сб. „Неугасващи звезди”, Ловеч, 1983 г., с. 81-91
 5. „Капитанът Гечо Кокилев” – В: сб. „Неугасващи звезди”, Ловеч, 1983г., с. 105-112
 6. „Героичен летопис” – В: сб. „Неугасващи звезди”, Ловеч, 1983 г., с. 15-41
 7. „Страници от историята на женското революционно движение в Ловешки окръг” – В: сб. „Незабравими имена”, Ловеч, 1986 г., с. 3-11
 8. „Под знамето на Октомври – в защита на съветската власт” – съст. и редакт. Н. Далекова и М. Кунева, С., 1977 г.
 9. „Началник-щабът на зоната” – сб. от материали за 40 години от гибелта на Стоян Едрев, съст. Н. Далекова и др., Ловеч, 1984 г., 115 с.
 10. „Музеите и 35 години народна власт” – В: сп. „Музеи и паметници на културата”, № 4, 1979 г., с. 72
 11. „Георги Димитров в Ловешкия край” – В: ГМСБ, № 11, 1985 г., с. 205-217
 12. „Неизвестен брой на нелегалния вестник „Истина” – В: ГМСБ, № 13, 1987 г., с. 161-165
 13. „Към биографията на професор д-р Параскев Стоянов” – В: „Научни трудове, СУБ – клон Ловеч”, 1991 г., с. 35-36

Дочева, Сандра

 1. „Реставрация и консервация на салонна гарнитура от епохата Грюндерцайт“ – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 11, Ловеч, 2023 г., с. 206

Ечков, Пламен

 1. „Единство в развитието на дограмаджийския занаят в Ловеч с другите територии на страната от края на ХIХ в. до средата на ХХ в./” – В: сб. „90 години музейно дело в Ловеч”, Ловеч, 1985 г.
 2. „Развитие на грънчарския занаят в с. Лешница, Ловешко, през периода 1925-1955 г.” – В: юбилеен сб. на възпитаниците на ИФ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – т. 2, В. Търново, 1985 г., с. 553-561
 3. „Покритият мост на Кольо Фичето и неговото място в живота на ловчалии” – В: „Научна конференция по случай 190 години от рождението на Н. Фичев”, В. Търново, 1990 г., с. 39-44
 4. „Д-р Тошко Петров – съучредител и родоначалник на ГЧК в Ботевградския край” – В: сб. „Материали на научна конференция”, Ловеч, 1992 г., с. 4-5
 5. „Подготовка и участие на жителите на Ловешкия край в Първото изложение в Пловдив, 1892 г.” – В: ГМСБ, № 19, В. Търново, 1993 г., с. 287-297
 6. „Народни методи за лечение на стомашно-чревни заболявания през 30-80-те години на ХХ век от Ловешкия край” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 1, Ловеч, 1995 г., с. 67-72
 7. „Използването на фотографските снимки като извор за проучването на градската архитектура на Ловеч през периода 1878-1944 г.” – В:
 8. „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 2, Ловеч, 1996 г., с. 130-136
 9. „Икономическата емиграция в Северна Америка от Троянско и песента „Пуста да остане тази Америка” – В: сб. „Културно-историческото наследство на Троянския край”, т. 9 „Фолклор от Троянско”, Троян, 1996 г., с. 130-137
 10. „Развитието на сарашкия занаят в Ловеч през ХIХ и ХХ век” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 3, Ловеч, 1998 г., с. 88-97
 11. „Стенните /зидани, пръстени/ печки в Ловешко в края на ХIХ и началото на ХХ в. – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 4, Ловеч, 1999 г., с. 82-88
 12. „Покровителят на занаятчиите” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 5, Ловеч, 2000 г., с. 235-244
 13. „Покритият мост на Кольо Фичето в Ловеч и неговото отражение в художествената литература и изобразителното изкуство” – В: сб.
 14. „Първостроителят Никола Фичев – творец на Възраждането”, С., 2001 г., с. 273-277
 15. „Медникарският занаят в гр. Ловеч от средата на ХIХ в. до 70-те години на ХХ в.” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 6, Ловеч, 2003 г., с. 153-167
 16. „Майсторът Цано Паничерски и неговите мебели в експозицията Рашова къща” – В: сб. „Нови искри от старо огнище”, Ловеч, 2003 г., с. 41-49
 17. „Медникарството в Ловеч през ХIХ и до средата на ХХ век” – В: сб. „Нови искри…”, с. 50-54
 18. „Еньовден в страната и в гр. Ловеч” – В: сб. „Нови искри…”, с. 61-63
 19. „Филоксерата и борбата с нея в Ловешко в края на ХIХ и началото на ХХ век” – В: „Нови искри…”, с. 71-74
 20. „Когато нямаше електричество” – съст., Ловеч, 2005 г.
 21. „Обущарството в Ловеч през ХIХ и до средата на ХХ в.” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 7, Ловеч, 2006 г., с. 81-94
 22. „Покритите мостове на Ловеч” – Ловеч, 2007 г., второ допълнено издание – Ловеч, 2014 г.
 23. „Цървулджийският занаят в Ловеч в спомените на старите граждани” – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 8, Ловеч, 2008 г., с. 192-204
 24. „40 години архитектурно-исторически резерват „Вароша” – Ловеч” – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 10, Ловеч, 2013 г., с. 208-221
 25. „Еврейските трудови лагери в Ловешко“ /в съавторство с К. Кузманова/ – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 11, Ловеч, 2023 г., с. 123
 26. „Винарските съдове в Драсовата и Рашевата къщи на Етнографския комплекс по разказа на бъчваря Станьо Тотев“ – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 11, Ловеч, 2023 г., с. 174
 27. „Грамофонът“ – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 11, Ловеч, 2023 г., с. 177

Иванова, Маргарита

 1. „Билколечението на остри заразни болести и фолклорът от Ловешко”- В: ГМСБ, № 9, В. Търново, 1983 г.

Йовева, Юлия

 1. „Съградено от народната памет” /в съавторство със С. Георгиева/ – Ловеч, 2017 г., 66 с.

Кирова, Вяра

 1. „Музей „Васил Левски” – Ловеч” – фотоалбум, С., 1969 г., 15 с. с 22
  илюстр.
 2. „Централен революционен комитет в Българско” – „100 години БРЦК в  Ловеч” – състав. и редакт. В. Кирова и  Г. Василев, Ловеч, 1970 г., 92 с.
 3. „С името на Левски” – дипляна, състав. и редакт. В. Кирова и З. Лицова, Ловеч, 1970 г., 36 с. с илюст. и сн.
 4. „Васил Левски 1873 – 1967” – състав. и редакт., Ловеч, 1976 г., 20 с. с илюстр.
 5. „Въстанието в с. Ново село, Троянско” –  В: Сб. „Априлското въстание в Първи Търновски революционен окръг 1876 г.”, С., 1978 г.
 6. „Революционната дейност на членовете на І отдел в БРЦК в Ловеч” – В: „Музей „Васил Левски” – извор на родолюбие”, Ловеч, 1984 г., с. 51 – 64

Кузманова, Капка

 1. „Изграждане, устройство и характер на училищната мрежа в Ловеч през ХІХв.” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 3, Ловеч, 1998 г. с. 98-115
 2. „Военновременната дейност на Ловешкото градско общинско управление в периода 1915-1919г.” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 4, Ловеч, 1999 г., с. 89-99
 3. „Серафим Венов и родът Серафимови” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 5, Ловеч, 2000 г. с.190-201
 4. „Инфраструктурна и стопанска политика на Ловешкия градски общински съвет в периода 1924-1932г.” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 6, Ловеч, 2003 г. с. 273-302
 5. „Смислени години. История на Борисовото училище /1893–1945 г./” – Ловеч, 2005 г.
 6. „Изграждане, устройство и характер на училищната мрежа в Ловеч /1900-1944/” – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 8, Ловеч, 2008 г.,  с. 205-242
 7. „Периодическите и временни изложби на отдел „Нова и най-нова история” при РИМ – Ловеч” – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 8, Ловеч, 2008 г., с. 243-260
 8. „Почетните граждани на Ловеч” – Велико Търново, 2009 г.
 9. „Общинското управление в Ловеч /1877-1944г./” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 10, Ловеч, 2013 г., с. 38-194, второ преработено и допълнено издание – Ловеч, 2017 г., 171 с.
 10. „125 години исторически музей в Ловеч“ – В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 11, Ловеч, 2023 г., с. 9
 11. „Еврейските трудови лагери в Ловешко“ /в съавторство с Пл. Ечков/- В: „Известия на РИМ – Ловеч”, т. 11, Ловеч, 2023 г., с. 123

Кунева, Мария

 1. „Варошлийска кухня. Рецепти” – Ловеч, 1989 г.
 2. „Сукманената носия в Ловешко – локални особености и етническо единство”- В: ГМСБ, № 16, 1990 г.

Кунева, Мира

 1. „Език и стилни особености в писмата на Васил Левски” – В: ГМСБ, № 13, Велико Търново, 1987 г., с. 125 – 135
 2. „Образът на Васил Левски в народните предания” – В: ГМСБ, № 20, Велико Търново, 1995 г.
 3. „Вечният календар на поп Лукан Лилов. Палеографско описание и езикови особености”  – В: ГМСБ, № 20, Велико Търново, 1995, с. 237 – 244

Кунчева, Надежда

 1. „Къкринско ханче” – дипляна, С., 1975 г., 9 сн.
 2. „Сто /100/ години от Освобождението на Ловеч от османско иго” – дипляна, С., 1977 г., 38 с., 17 портрета
 3. „Оригинални портрети на Васил Левски” – футляр, С., 1978 г., 7 портрета
 4. „Паметници на Новоселското въстание” – фотоалбум, С., 1978 г., 12 снимки
 5. „Революционната дейност на Васил Левски в Ловешки окръг и издигането на Ловеч за център на Вътрешната революционна организация” – В: „Музей „Васил Левски” – извор на родолюбие”, Ловеч, 1984 г., с. 4 – 26
 6. „Стратегическото положение и бойни действия за освобождението на Ловеч на 22 август 1877 г.” – В: сб. „90 години музейно дело в Ловеч”, 1985 г., с. 52–64
 7. „Тодор Кирков и участието му в Априлското въстание 1876 г.” – В: ГМСБ, № 12, 1986 г., с. 107–118
 8. „Материали на Васил Левски и Ловешкия централен комитет” – В: сп.
 9. „Исторически преглед”, кн. 8, 1987 г., с. 107–116
 10. „Първото освобождение на Ловеч през Руско-турската освободителна война 1877 – 1878 година” – Във:  „Военноисторически сборник”, № 3, 1987 г., с. 19
 11. „Лични вещи на Васил Левски” – футляр,Ловеч, 1987 г.
 12. „Второто освобождение на Ловеч през Руско-турската освободителна война 1877 – 1878 г.” – Във: „Военноисторически сборник”, № 3, 1988 г., с. 17–34
 13. „Ловеч – материали от фонда на отдел „История на България ХV–ХІХ в.”, дарение от д-р Васил Караконовски” – В: ГМСБ, № 20, ВеликоТърново, 1995 г., с. 245 – 252
 14. „Участието на населението от Ловешкия край в Руско-турската война 1877 – 78 г”. – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 1, Ловеч, 1995 г., с. 88 – 108
 15. „Едно мнение относно падането на Ловеч под турско робство” – В: „Известия на ИМ – Ловеч”, т. 2, Ловеч, 1996 г., с. 62 – 70

Comments are closed.