Нова и най-нова история

 

Секция „Нова история” се обособява като самостоятелна през 1959 г. Основна задача на уредниците е събирането на материали, свързани с дейността на Комунистическата партия, младежката й организация и техните членове. В резултат на интензивно и задълбочено проучване на периода 1940-1944 г. са събрани колекции от документи за антифашисткото движение в Ловешкия край (Народна бойна дружина „Чавдар” и Партизански отряд „Христо Кърпачев”, лични вещи и документи на участници в него).

През 30-те години на ХХ век музеят (тогава при читалището) започва попълването на фондовете с вещеви, снимков и документален материал свързан с 34-ти пехотен Троянски полк. Откроява се колекцията на полка (войнишко творчество, музикална военна команда, снимки).

През 80-те години интензивно постъпват материали, свързани с културния живот в Ловеч и развитието на учебното дело. Колекцията Музикален живот се представя от музикални инструменти, ноти, рекламни афиши и дипляни, снимки, лични фондове на изявени музикални дейци. Историята на учебното дело е представена с колекциите от учебници, удостоверения и свидетелства за завършена степен на образование и учебно-технически уреди.

Секция „Най-нова история” се обособява през 1961 г. Дългогодишната събирателска дейност обхваща политическия, икономическия и културния живот на Ловеч и Ловешкия край от социализма и постсоциализма. Колекция Лични фондове съхранява лични вещи и документи на изявени общественици, военни, музиканти, представители на местното управление. Богата е колекцията от първите производства на ловешките предприятия от леката и тежката промишленост. Последното голямо постъпление е колекцията от радиоапарати, част от която е експонирана в Музейна сбирка „Атанас и Васил Атанасови”.


 

 Галерия

Comments are closed.