Възраждане и Етнография

 

Началото на системната събирателска дейност в отдел „История на България ХV-ХІХ век” поставя д-р Параскев Стоянов –  човек със силно чувство на историзъм и активен общественик, главен ординатор в Ловешката държавна първостепенна болница в началото на ХХ в.. За обогатяването на музейните фондове е голям приносът на дарителите. Открояват се колекциите за национално-освободителното движение в Българско (най-богатата колекция от лични вещи на Васил Левски, лични вещи и документи на негови съратници и сподвижници, участници в Априлското въстание).

Отделът притежава колекции от старопечатни книги и средновековни и възрожденски ръкописи.

Колекциите в отдел „Етнография” са с различен тематичен обхват. През 20-те години на ХХ век етнографският отдел на музея (тогава при читалище „Наука”) по богатство на материали се нарежда след Софийския народен етнографски музей. Със своя колорит и орнаментика, съвършенство на формите и сложност на композицията се отличават колекциите от престилки и възглавници – тъкани и бродирани. През последните години се обогати и колекцията от накити (пафти и гривни) и предмети от бита. Колекцията от мебели е от края на ХІХ век –  тапицирана и корпусна мебел, с характерни образци, произведени във Виена с оригинален дизайн, а също и от 30-те и 40-те години на ХХ в. – дело основно на ловешкия мебелист Цано Паничерски. Други колекции са: Шевици, Тъкани, Облекло, Занаяти. Отделът притежава и колекция от снимки.


 

 Галерия

Comments are closed.