Каталожен № 12 Съратници и сподвижници на Васил Левски, сборник

 

Каталожен № 12 Съратници и сподвижници на Васил Левски, сборник

Доклади и съобщения от национална научна конференция, Ловеч, 29-30 май 2007 г.

Съдържание:

 1. Джавезов, Стоян. Вместо предговор. с. 5
 2. Лалев, Иван. Изграждане и структура на Вътрешната раволюционна организация. с. 11
 3. Маждракова-Чавдарова, Огняна. Първият комитетски окръжен център в Голям извор, Тетевенско и местните съдейци на Левски. с. 17
 4. Илиева, Анна. За отношенията между Васил Левски и Найден Геров. с. 36
 5. Запрянова, Свобода. Съратниците на В. Левски в Пловдив. с. 47
 6. Шопов, Атанас. Съратници на Васил Левски в Панагюрище, ръководители на Априлското въстание в 1876 г. с. 53
 7. Емануилова, Евдокия. Никола Кацаров – сподвижник на Левски от Каршияка.  с. 61
 8. Стоянова, Креса. Петър Бонев, Васил Левски и техните сподвижници в Перущица. с. 64
 9. Каблешкова, Райна. Сподвижниците на Васил Левски от Копривщица – Цоко Будин и д-р Рашко Петров. с. 69
 10. Чаушева, Дора. Сподвижници на Васил Левски в Карлово. с. 73
 11. Кирилова, Антоанета. „Пълномощните лица” по събиране на средства – съратници на Левски. с. 79
 12. Бояджиева, Елинка. Софийските сподвижници на Апостола на свободата Васил Левски. с. 91
 13. Мухова, Светла. Петко Бояджиев – един от копривщенските съратници на Левски. с. 97
 14. Дакова, Галя. Тодор Пеев – съратник и съмишленик на Васил Левски. с. 106
 15. Цеков, Христо. Кредиторът на Апостола. с. 120
 16. Кирова, Мария. За някои от първите съзидатели на Сливенския революционен комитет от времето на Левски. с. 133
 17. Димов, Недялко. Атанас Узунов – заместник или верен помощник на Васил Левски. с. 142
 18. Караиванов, Никола. Бесарабският българин Михаил Греков – съратник на Васил Левски. с. 146
 19. Петрова, Олга. Данаил Христов Попов. с. 151
 20. Николова, Пенка. Кузма Поптомов (Комитата) – сподвижник на Васил Левски и апостол на Априлското въстание в Разложкия край. с. 155
 21. Тренчев, Георги. Иван Николов (Шикерджията) – един от сподвижниците на Левски от Разлог. с. 162
 22. Ценова, Емилия. Божко Божилов – съратник на Апостола. с. 174
 23. Цонева, Даниела. За съдбата на Гаврил и Георги Кръстникови – габровските съратници на Васил Левски. с. 183
 24. Кънев, Нейчо. Председателят на Старозагорският революционен комитет Кольо Ганчев и приносът му в комитетската дейност. с. 192
 25. Тарашоева, Валерия. Левски и сподвижниците му във Враца и Врачанския край. с. 198
 26. Марков, Иван. Съратници на Васил Левски от Неврокопския край. с. 209
 27. Антонова, Веселина. Щрихи към биографията на Тонка и Тихо Обретенови.
  с. 221
 28. Павловска, Цветана. Левски – Ботев. с. 233
 29. Тончев, Теодор. Ловчанските съратници на Левски. с. 251
 30. Неделчева, Цветанка. Хаджи Гьока Павлов в историческата и в народната памет. с. 275
 31. Аргатски, Велин. Военната стратегия и тактика на националноосвободителното движение според „Нареда на работниците за освобождение на българския народ”. с. 283
 32. Бенев, Ганко. Колаксъзкият род от с. Къкрина и участието му в борбите за национално освобождение. с. 297
 33. Дойнов, Дойно. Заключителни думи на научния ръководител. с. 303

Comments are closed.