Каталожен № 11 БРЦК в историческата съдба на българския народ, сборник

 

Каталожен № 11 БРЦК в историческата съдба на българския народ, сборник

Доклади и научни съобщения от научни конференции проведени в Ловеч през 2001 и 2002 г.

Съдържание:

Част I БРЦК в историческата съдба на българския народ

 1. Павловска, Цветана. Васил Левски – ръководителят и стратегът. с. 5
 2. Якимов, Георги. Дуализмът на в. „Отечество“ срещу идеите на БРЦК. с. 23
 3. Мирчева, Кета. Кое е последното писмо на Любен Каравелов до Васил Левски. с. 41
 4. Митев, Пламен. Организационно и идейно състояние на БРЦК през първата половина на 1873 г. с. 69
 5. Маждракова-Чавдарова, Огняна. БРЦК и Българско централно благотворително общество. с. 79
 6. Цеков, Христо. Димитър Ценович – касиерът на БРЦК. с. 101
 7. Лалев, Иван. Някои страни по въпроса за размонашването на Васил Левски.
  с. 111
 8. Димов, Недялко. Два документа на Васил Левски относно дейността му в Хасково. с. 117
 9. Кънев, Нейчо. Старозагорският революционен комитет и БРЦК. с. 122
 10. Дойнов, Дойно. Гюргевският революционен комитет – историческа роля и значение. с. 139

Част II Общото събрание в Букурещ – съдбата и борбите на българския народ за освобождение

 1. Павловска, Цветана. Васил Левски и Общото събрание в Букурещ. с. 149
 2. Грънчаров, Михаил. За създаването на революционния комитет в Плевен и защо не е избран представител за общото събрание на БРЦК в Букурещ през 1872 г. с. 174
 3. Митев, Пламен. „За” и „против” твърдението, че Левски е заловен при случайни обстоятелства. с. 191
 4. Лалев, Иван. По следите на историята. с. 198
 5. Цеков, Христо. Председателят на БРЦК. с. 205
 6. Тончев, Теодор. Отражение на мястото и ролята на Ловеч и ловчанци във ВРО в книгата на Васил Боянов „Левски и Ловеч”. с. 209
 7. Бенев, Ганко. Недоказаната вина на дякон Паисий. с. 230
 8. Минчева, Тянка. Реликви в Регионален исторически музей – Велико Търново, свързани с Левски и съратниците му. с. 241

Comments are closed.