Каталожен № 8 том 8, Ловеч, 2008

 

Каталожен № 8 том 8, Ловеч, 2008

Съдържание:

 1. Гущераклиев, Радослав. Монетна находка от с. Микре, Ловешко. с. 3
 2. Валентинова, Мая. Археологически паметници от землището на с. Бежаново, Ловешко /по данни от теренни обхождания/. с. 48
 3. Петров, Венцислав. Укрепителни съоръжения по долините на Осъм и Вит през античността /Ловешка област/. с. 71
 4. Моева, Мая. Средновековни накити от крепостта в местността Калето при с. Дебнево, съхранявани от РИМ – Ловеч. с. 84
 5. Тончев, Теодор. Кога, защо и как дейците на Ловчанския комитет Иван Драсов и Иванчо Колев емигрират в чужбина. с. 108
 6. Лалев, Иван. Документи за войнуганите от Ловеч и Ловешко /ХVIII-ХIХ/. с. 147
 7. Инджова, Ива. Габровската градска община и Априлското въстание от 1876 г.  с. 153
 8. Инджов, Емил. Околийският началник – административен ръководител в системата на държавната власт на Княжество България 1879-1885 г. с. 165
 9. Ангелова, Светла. Времена и ценности, съзидатели и рушители. с. 170
 10. Георгиева, Елена. Сватбените обичаи в Ловешко /по теренни наблюдения/.
  с. 180
 11. Ечков, Пламен. Цървулджийският занаят в Ловеч в спомените на старите граждани. с. 192
 12. Кузманова, Капка. Изграждане, устройство и характер на училищната мрежа в Ловеч /1900-1944/. с. 205
 13. Кузманова, Капка. Периодическите временни изложби на отдел „Нова и най-нова история” при Регионален исторически музей – Ловеч. с. 243
 14. Мяшков, Пламен. Национализацията на промишлените предприятия в Ловеч през 1947 г. с. 261
 15. Тодоров, Христо. Войнишкото творчество, съхранявано в отдел „Нова и най-нова история на България”, секция „Нова история” при РИМ – Ловеч. с. 277
 16. Ганев, Ганчо. Създаване и развитие на ловешкото общинско стопанско предприятие „Хоремаг” /1948-1950/. с. 284

Comments are closed.