Каталожен № 7 том 7, Ловеч, 2006

 

Каталожен № 7 том 7, Ловеч, 2006

Съдържание:

 1. Делчев, Свилен. Медна кама от с. Каменец, Плевенска област. с. 5
 2. Валентинова, Мая. Железен меч от ранножелязната епоха от с. Хлевене, Ловешко /съобщение/. с. 10
 3. Гущераклиев, Радослав. Колективна находка с бронзови монети на градски управи от II-III в. от с. Микре, Ловешко. с. 13
 4. Моева, Мая. Късносредновековни пръстени от фонда на Исторически музей – Ловеч. с. 26
 5. Дулев, Дочо. Отново за лобното място на Никола Войновски. с. 33
 6. Лалев, Иван. Къкринското ханче. с. 42
 7. Ангелова, Светла. Някои неизвестни произведения на Тревненската художествена школа в Ловешко. с. 54
 8. Маринчева, Анета. Традиционно мъжко облекло от Ловешко, по материали от фонда на РИМ – Ловеч. с. 68
 9. Ечков, Пламен. Обущарството в Ловеч през ХIХ и до средата на ХХ век. с. 81
 10. Тодоров, Христо. Някои по-големи финансови институции в Ловеч от края на ХIХ в. до средата на ХХ век. с. 95
 11. Мяшков, Пламен. Организиране и провеждане на първия панаир-изложба в Ловеч. с. 124
 12. Георгиева, Елена. Обичаят Джамал в Ловешко. с. 137
 13. Ганев, Ганчо. По въпроса за присъствието на съветските войски в периода 1944-1946 г. с. 150
 14. Тончев, Теодор. Как ИК на ОНС и ИК на ГНС реализираха идеята за построяване паметник на Васил Левски в Ловеч /25 април 1959 – 27 май 1964/.  с. 162
 15. Ангелов, Найден. Калейца е село на материална и духовна култура /170 години църковно и училищно дело/. с. 189
 16. Валентинова, Мая. Хроника на археологическите проучвания през 2005 г. с. 194

Comments are closed.