Каталожен № 6 том 6, Ловеч, 2003

 

izvestija_t6-cover

Съдържание:

 1. Христов, Мартин. Нови материали от пещерата Топля при с. Голяма Желязна, Ловешко. с. 3
 2. Валентинова, Мая. Дисковидна фибула от фонда на Исторически музей – Враца. с. 8
 3. Валентинова, Мая. Проучвания на ранножелязната епоха в Ловешко. с. 11
 4. Гущераклиев, Радослав. Колективна монетна находка от с. Горна Росица, Севлиевско, II-III в. Циркулация на бронзови монети на градски управи по теченията на реките Видима, Росица и Янтра. с. 21
 5. Дулев, Марин. Уводни думи за мястото на възникване и за разказвачите на стародавните предания. с. 89
 6. Ангелова, Светла – Произведения на Дебърската художествена школа в Ловешко – с. 124
 7. Георгиева, Елена. Пощенските картички и фотографиите от фондовете на Исторически музей – Ловеч и надписите върху тях. с. 135
 8. Ечков, Пламен. Медникарският занаят в гр. Ловеч от средата на ХIХ в. до 70-те години на ХХ век. с. 153
 9. Лалев, Иван. Мястото на Ловешко-Троянския край в подготовката на въстанието от есента на 1875 г. с. 168
 10. Бенев, Ганко. Велчо Ночев – военни знания и умения, показани по време на въстанието в Ново село – 1876 г., Първи Търновски революционен окръг. с. 174
 11. Бенев, Емил. Делото на Велчо Ночев в литературни и исторически свидетелства. с. 183
 12. Мяшков, Пламен. Д-р Васил Радославов. с. 193
 13. Кузманова, Капка. Инфраструктурна и стопанска политика на Ловешкия градски общински съвет в периода 1924-1932 г. с. 273
 14. Василев, Гено. Развитие на музикалния живот в град Ловеч в периода 1944-1989 г. с. 303
 15. Маринчева, Анета. Западноевропейско влияние в облеклото на ловчанци в края на ХIХ – началото на ХХ в. с. 313

Comments are closed.