Каталожен № 4 том 4, Ловеч, 1999

 

izvestija_t4-cover

Съдържание:

 1. Христов, Мартин. Каменни брадви и брадви-чукове от бронзовата епоха в колекцията на Исторически музей – Ловеч. с. 5
 2. Гущераклиев, Радослав.  Две монетни находки от Ловеч и Слатина II-III век.
  с. 15
 3. Данков, Евлоги. Античният култ към Гения на смъртта и неговото изображение в гр. Мелта /Към метафизиката и семиотиката на духовния живот/. с. 39
 4. Ангелова, Светла. Неизвестни довъзрожденски и възрожденски икони от Ловеч. с. 50
 5. Тончев, Теодор. Състав и задачи на отряда на флигел-адютант полковник Жеребков. с. 58
 6. Аргатски, Велин. Боевете за освобождението на Ловеч на 22 август 1877 г. с. 70
 7. Ечков, Пламен. Стенните /зидани, пръстени/ печки в Ловешко в края на ХIХ и началото на ХХ век. с. 82
 8. Кузманова, Капка. Военновременна дейност на Ловешко градско Общинско управление в периода 1915-1919 г. с. 89
 9. Мяшков, Пламен. Електрификацията на Ловеч – нов момент от стопанското развитие и техническия прогрес на града. с. 100
 10. Маринчева, Анета. Престилки от фонда на отдел „Етнография” при Исторически музей – Ловеч. с. 113
 11. Маринчева, Анета. Традиционните тъкани възглавници, съхранявани в Исторически музей – Ловеч.  с. 122
 12. Георгиева, Елена. Вярата в предопределението във фолклора от Ловешко. с. 127
 13. Василев, Гено. Участието на младежки бригади от чужбина в строителството на жп линията Ловеч – Троян. с. 135
 14. Лалев, Иван. Малко известна история на Ловеч от края на ХIХ век. с. 142
 15. Луканов, Петър. Възрожденският деец поп Лукан Лилов от Ловеч и неговият род.

Comments are closed.