Каталожен № 1 том 1, Ловеч, 1995 г.

 

Каталожен № 1 том 1, Ловеч, 1995 г.

Съдържание:

 1. Стоянов, Младен.  Многослойно праисторическо селище в м. „Калица” край с. Крушуна, Ловешко. с. 3
 2. Нинов, Лазар.  Осцеологични изследвания на ранноенеолитното селище край с. Умаревци, Ловешка община. с. 24
 3. Гущераклиев, Радослав. Изображения на Хигия върху монети I-III в. – с. 31
 4. Лалев, Иван. Неизвестен ръкопис от края на ХIII век. с. 42
 5. Лапакова, Елена.  Жертвоприношението на елен в българските коледни текстове. с. 48
 6. Кунева, Мария. Взаимоотношения в материалната култура между балканджиите в Троянско и населението от Ловешко в края на ХIХ и началото на ХХ век. с. 58
 7. Ечков, Пламен. Народни методи за лечение на стомашно-чревни заболявания през 30-80-те години на ХХ век от Ловешкия край. с. 67
 8. Пенчева, Жана. Църковно дарителство в Ловеч през Възраждането. с. 73
 9. Кунева, Мира. Две писма на Петко Р. Славейков до Янко Хр. Бърнев. Учителстването на двамата в Ловеч и дейността им през периода 1863-1866 г.  с. 80
 10. Кунчева, Надежда. Участието на населението отЛовешкия край в Руско-турската война от 1877-78 г. с. 88
 11. Мяшков, Пламен. Парламентарните избори в Ловеч в края на ХIХ и началото на ХХ в. с. 109
 12. Василев, Гено. За някои средства и методите, използвани при масовото коопериране на селяните в Ловешкия регион. с. 117

Comments are closed.