Отдел „Работа с публики”

Елена Георгиева – главен уредник
ул. „Христо Иванов–Големия”, № 15, тел. +359 68 601 399, e-mail: rim_lovech1895@abv.bg

Яна Ангелова – екскурзовод
обект „Ловешката крепост”

Боряна Боева – екскурзовод
музей „Васил Левски”, тел. +359 68 601 407

Мария Павлова – екскурзовод
обект „Етнографският комплекс”, тел. +359 68 601 399

Юлия Йовева – екскурзовод
обект „Къкринското ханче”, тел. +359 69 282 310

Пламен Мяшков – екскурзовод
обект „Къкринското ханче”, тел. +359 69 282 310

Светла Стефанова – екскурзовод
обект „Етнографският комплекс”, тел. +359 68 601 399

Страхил Кръстев – графичен дизайн
ул. „Христо Иванов–Големия”, № 15, +359 68 601 399


Основни задачи

Отдел „Работа с публики” планира, ръководи и координира представителната, популяризаторската, информационната, рекламната и издателската дейност на музея. Поддържа връзки със средствата за масова информация, връзки с другите културни институции, научни и неправителствени организации за съвместна дейност. Представя дейността на музея на сайта и в социалните мрежи. Разработва образователни програми и поддържа контакти с образователните институции за популяризиране на музейното дело. Разработва маркетингови и рекламни програми. Извършва екскурзоводското обслужване на музейните обекти. Планира и организира издателската дейност.

Comments are closed.