Отдел „Консервация и реставрация”

Антоанета Борджиева – консерватор-реставратор
ул. „Панайот Пипков”, № 10, тел. +359 68 601 406

Иво Чехларов – консерватор-реставратор
ул. „Панайот Пипков”, № 10, тел. +359 68 601 406

Сандра Салвадорова – помощник-реставратор
ул. „Панайот Пипков”, № 10, тел. +359 68 601 406


Основни дейности

В отдел „Консервация и реставрация” се извършва консервация и реставрация на движими вещи и движими културни ценности, съхранявани в музея. Специалистите оказват съдействие на уредниците от историческите отдели при анализа на състоянието на новопостъпили културни ценности и участват в инвентаризационни комисия за определяне на движимите културни ценности за консервационно-реставрационна дейност. Извършва консервация и реставрация на културни ценности на други институции и колекции с обществена значимост към юридически и физически лица с договор и по тарифи, определени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

Comments are closed.