Отдел „Етнография”

Силвия Вутева – уредник
ул. „Христо Иванов – Големия”, № 16, тел. +359 68 601 399


Основни дейности

Етнографският отдел в музея при Ловчанското читалище „Наука” е обособен като самостоятелен през 1938 г.

Основни  дейности на отдела са издирването, събирането, съхраняването, документирането и популяризирането на движими културни ценности и вещи, разкриващи традиционната материална и духовна култура, както и градския бит в Ловешки регион. Фондът на отдела разполага с над 6000 движими културни ценности и вещи от периода от края на ХVІІІ до средата на ХХ век. Най-характерните от тях се експонират във временни тематични експозиции и представят селското стопанство, традиционните занаяти, шевици, тъкани и облекло, мебели и домашна уредба, музикални инструменти и обреден реквизит от Ловешко.

Отделът разполага с две постоянни експозиции, които представят традиционната домашна уредба в град Ловеч през различни исторически периоди.

Научните интереси на уредниците на отдела са в областта на материалната и духовна култура, традиционните занаяти и празничната обредност.

Comments are closed.