Отдел „Археология”

Радослав Гущераклиев – главен уредник
ул. „Дойран“, № 5, тел. +359 68 601 395

Мая Валентинова – уредник
ул. „Дойран“, № 5, тел. +359 68 601 405


Основни дейности

Отдел „Археология” е пряк наследник на създадената през 1895 г. музейна сбирка към читалище „Наука” – Ловеч.

Днес отделът включва три  хронологически и тематично профилирани секции – „Праистория”, „Античност и Нумизматика” и „Средновековие”.
Предмет на дейността му е издирването, изучаването, опазването и представянето на археологическите културни ценности в региона.

Първите официални археологически разкопки са направени през 1896 г. В това отношение най-активни са годините сред  края на Втората световна война до края на 80-те години на ХХ век. През този период са реализирани съвместно с АИМ – БАН (София) проучвания в различни направления – праисторически обекти (предимно пещери – Деветашката пещера, Ловешките пещери, пещерата Темната дупка при Карлуково, пещерата Топля при с. Голяма Желязна), на могили и могилни некрополи, на селско стопанско имение от римската епоха (вила рустика) при с. Смочан, на средновековните крепости в Ловеч и Дебнево.

Последните археологически разкопки на музея са на праисторическото селище в м. Бануня (Боруна) при с. Бежаново (2005-2008 г). Те са осъществени в голяма степен благодарение на помощта на дузина млади доброволци – студенти и магистри по археология. След 2008 г. проучванията са прекъснати поради липсата на финансиране.

Успоредно с археологическите разкопки се провеждат и теренни обхождания и наблюдения, резултатите от които попълват археологическата карта на България. Осъществяват се и дейности за контрол на състоянието на недвижимите археологическите ценности и тяхното опазване.

Една неосъществена мечта на отдела си остава изграждането на постоянна експозиция.

Comments are closed.