Административно-финансов отдел

Капка Кузманова – директор
пл. „Тодор Кирков”, № 1, тел. +359 68 601 382

Йорданка Митева – главен счетоводител
пл. „Тодор Кирков” № 1, тел. +359 68 601 383

Цветомира Колева – домакин
пл. „Тодор Кирков”, № 1, тел. +359 68 601 383

Станимир Станчев – домакин
пл. „Тодор Кирков”, № 1, тел. +359 68 601 383

Поля Колева – чистач
ул. „Марин Поплуканов”, № 14, тел. +359 68 601 407

 


Основни задачи

Административно-финансовият отдел планира, ръководи и координира административната и финансовата дейност на музея. Отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване. Осъществява деловодна дейност, архивиране и съхранение на музейната документация. Систематизира и съхранява документи от текущия архив. Отговаря за поддръжката на МПС и осигурява транспортното обслужване. Организира и осъществява снабдяването на музея с необходимите материали, инвентар и техника. Поддържа чистотата в експозиционните обекти. Осъществява връзки с държавни и общински органи, пред които се отчита. Поддържа контакти с доставчици и клиенти на книги, сувенири и рекламни материали.

Comments are closed.