Административно-финансов отдел

Силвия Георгиева – директор
ул. „Панайот Пипков”, № 10, тел. +359 68 601 398

Йорданка Митева – главен счетоводител
ул. „Княз Имеретински” № 1, тел. +359 68 600 562 

Цветомира Колева – домакин
ул. „Княз Имеретински”, № 1, тел. +359 68 600 562

Станимир Станчев – домакин
ул. „Княз Имеретински”, № 1, тел. +359 68 600 562

Поля Колева – чистач
ул. „Марин Поплуканов”, № 14, тел. +359 68 601 407

Геновева Генова – чистач
обект „Етнографският комплекс”, тел. +359 68 601 399


Основни задачи

Административно-финансовият отдел планира, ръководи и координира административната и финансовата дейност на музея. Отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване. Осъществява деловодна дейност, архивиране и съхранение на музейната документация. Систематизира и съхранява документи от текущия архив. Отговаря за поддръжката на МПС и осигурява транспортното обслужване. Организира и осъществява снабдяването на музея с необходимите материали, инвентар и техника. Поддържа чистотата в експозиционните обекти. Осъществява връзки с държавни и общински органи, пред които се отчита. Поддържа контакти с доставчици и клиенти на книги, сувенири и рекламни материали.

Comments are closed.