Участия на Регионален исторически музей – Ловеч в музейни форуми

Началото на месец октомври 2016 г. донесе на Регионален исторически музей – Ловеч участия в музейни форуми.

На 6 и 7 октомври 2016 г. в Габрово се проведе Третата научна конференция на тема „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“. Организатори на събитието са Регионален исторически музей – Габрово и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, а научен ръководител – проф. д-р Петко Ст. Петков /ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“/. В конференцията участва гл. уредник Теодор Тончев от РИМ – Ловеч с доклад по темата „Ловеч и ловчанската каза /1865-1877 г./ в светлината на османотурски документи“. Предвижда се издаването на сборник с докладите от конференцията.

От 12 до 14 октомври в Етнографския музей на открито „Етър“ – Габрово се проведе Четвъртата национална среща „Съхраняване на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие“ с основна тема „Визуалната култура и музеите“. Организатор на събитието е ЕМО „Етър“ – Габрово в партньорство с Министерство на културата – дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“. При заявени 36 презентации от музеи от цялата страна, Регионален исторически музей – Ловеч участва с две презентации в срещата – „Ловеч през погледа на градския Етнографски комплекс” на главен уредник „Работа с публики” Елена Георгиева и „Дървообработващи занаяти и мебелопроизводството в Ловешко от началото на 19 до средата на 20 в.”, представена от уредника в отдел „Етнография” Силвия Вутева.

Comments are closed.