Участие на Регионален исторически музей – Ловеч в международна научна конференция

„Музейните и архивните фондове – места на памет. Представяне на богатството на музейните фондове и архиви“ бе темата на Четвъртата международна научна конференция, която се проведе от 3 до 5 октомври 2019 г. в Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – Кюстендил. От името на РИМ – Ловеч участваха директор Капка Кузманова, гл. уредник Теодор Тончев и уредник Силвия Георгиева. В програмата на събитието бяха включени над 50 доклада на експерти.

Организатори на конференцията са Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – Кюстендил, Община Кюстендил и Министерство на културата на Република България.

Comments are closed.