Съвместна изложба „Александър Батенберг – първият княз на Княжество България” се откри на 4 септември 2019 г.

През 2019 г. се навършват 140 години от провеждането на Учредителното събрание и приемането на първата Конституция, 140 години от провеждането на Първото Велико народно събрание и избора на първия български княз Александър Батенберг. В Ловеч отбелязването на тези годишнини започнаха с изложбата на 28 януари в Дом Преслав „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция“, инициирана от Народното събрание и реализирана със съдействието на Държавна агенция „Архиви“.

Екипът на Регионалния исторически музей се включи в съвместната изложба „Александър Батенберг – първият княз на Княжество България”. Домакини на изложбата са колегите от специализирания художествен музей, тя се откри на 4 септември от 17,30 ч. в Художествената галерия в Ловеч.

Върху 17 постера се проследява историята на монархическата институция на Княжество България (1879-1946), държавните глави, биографията на Александър Йозеф фон Батенберг, най-важните събития за държавата през 7-годишното му управление, подготвени от екипа на музея. Колегите от Държавния архив в Ловеч участват със самостоятелен постер с факсимилета на документи, съхранявани при тях, свързани с посещението на Княз Александър І Батенберг в Ловеч. Националният исторически музей в София гостува с подноса, подарен на българския княз от ловчанските жители на 25 юни 1879 г. Подносът, заедно с още два и оригинален портрет на Александър Батенберг от художника Карл Дилиц, бяха откупени от българската държава през януари 2019 г. Колегите от специализирания художествен музей се включиха с предоставената от частна колекция двустранна везба с портретите на Александър Батенберг и съпругата му Йохана Лойзингер, изработена по повод тяхната сватба през 1887 г. Регионалният исторически музей – Ловеч представя движими културни ценности – военни ордени с лика на Княз Батенберг и Конституцията на Княжество България от 1879 г.

На тази тема през септември на сайта на музея е показана част седма от поредицата „Осъмски исторически разкази” – „Д-р Васил Караконовски – делегат за връчване на Акта на Първото Велико народно събрание за избора на Александър Батенберг за български княз“.

Съвместната изложба е част от програмата на Община Ловеч за провеждането на Европейските дни на наследството. Всяка година през септември 50-те държави, подписали Европейската културна конвенция, участват в Европейските дни на наследството – най-голямото културно събитие в Европа и в света, което се провежда с идеята хора от всички обществени сфери да опознаят и ценят културното си наследство. Календарът на националната програма е изготвен от националния координатор – Министерството на културата. Тази година общоевропейските чествания  протичат под надслов „Изкуства и развлечение“. Темата дава възможност за различни прояви, които интерпретират по свой начин връзката на наследството с изкуствата и развлеченията. По данни от Министерството на културата Европейските дни на наследството през 2019 г. ще бъдат отбелязани с над 300 събития на територията на цялата страна.

Comments are closed.