„Старинният квартал Вароша – вечната любов в сърцето на градовете“ е новата книга на Регионален исторически музей – Ловеч

В седем български града има квартал Вароша. Според речниците думата „варош, вароша, варуша” е дошла в българския език от унгарския и означава „градски център, старата част на град, построена нависоко”. Затова и не е случайно, че кварталите с името Вароша, независимо в кой град се намират, обикновено са неговата най-стара и най-романтична част. Именно от тези квартали започват да се разрастват съвременните градове, там са построени редица емблематични сгради – църкви, училища и къщи, отбелязани са много места на отминали събития и на обща памет. Сборникът статии „Старинният квартал Вароша – вечната любов в сърцето на градовете“ обединява труда на колегите от Регионалните исторически музеи в Благоевград, Ловеч, Пазарджик, Разград и Търговище, приели общата идея – да представят „своите” квартали Вароша и техния дух. Да ни разведат по техните улици и сенчести дворчета, да ни запознаят с най-красивите им сгради и съоръжения, да споделят с нас спомени.

Съставител на книгата и автор на статията за ловешката Вароша е Елена Георгиева, главен уредник „Работа с публики“ при РИМ – Ловеч, редактор на изданието е директорът на РИМ – Ловеч Капка Кузманова, а предпечатната подготовка е дело на инж. Страхил Кръстев.

 

%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%b0

Comments are closed.