Ръкописни паметници от фонда на Регионален исторически музей – Ловеч представени в ново издание

На 22 май (понеделник) 2023 г. в Камерната зала на Ловчанско читалище „Наука – 1870 г. от 11:00 пред гражданите на Ловеч бе представено изданието „Славянски и гръцки ръкописи в Регионален исторически музей – Ловеч“ с автори проф. дфн Боряна Христова, проф. дфн Искра Христова-Шомова и проф. Елисавета Мусакова. Книгата съдържа резултати от изследване по проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и е с подкрепата на Община Ловеч. Съхраняваните в музея 23 славянски и четири гръцки ръкописни паметници са представени на български и на английски език. Освен с подробно описание на движимите културни ценности, изданието е снабдено с Именен и Географски показалци, а в края му е поместен цветен Палеографски албум. По този начин 27 ръкописа „излизат“ от фондохранилищата на музея и могат да бъдат оценени както от професионалисти, така и от заинтригувани любители на историята. Заедно с авторите на книгата на събитието присъстваха и представители на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“, между които чл.-кор. проф. дин Иван Илчев и проф. дфн Оля Харизанова. Уводни думи за значението на изданието произнесе директорът на Регионален исторически музей – Ловеч Капка Кузманова.

Работата по Описа на славянските ръкописи в РИМ – Ловеч започва през 2017 г., а през 2018 г. е подписано споразумение за партньорство с Община Ловеч. Представената музейна колекция е с изключителна ценност, като най-ранният писмен паметник е Осмогласник, датиран към средата на ХIII в. Част от движимите културни ценности показват връзки с други български писарски центрове от различни епохи, но по-голямата част са създадени в Ловеч от местни книжовници, което говори за жизнена и жилава традиция и за богат книжовен живот.

Съвсем в края на събитието проф. дин Иван Илчев използва възможността да представи и календар на тема „Европейската етническа картография за Македония (средата на XIX – 1878 г.)“ – дело на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“.

Comments are closed.