Регионален исторически музей – Ловеч участва в две събития, посветени на музейното дело

Изключително натоварено и ползотворно приключи седмицата за музейната колегия. На 7 и 8 април 2016 г. се проведоха две важни и интересни събития, посветени на музейното дело. Националният политехнически музей бе домакин на Националната среща „Доброволците в българските музеи“ със съорганизатор Министерството на културата, дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”. В повече от 25 презентации представители на музеи и галерии, както и на висши училища и на институти на Българската академия на науките представиха своя опит и добри практики при работата с доброволци. Последвалата дискусия не само породи нови идеи, но и постави за обсъждане редица въпроси.

В град Попово се проведе Националната научна конференция „Музеи и общини“, организирана от Историческия музей в Попово и Института за приложна музеология. През двата дни на конференцията бяха изнесени 22 доклади и съобщения, чиято основна цел бе да предизвика открит дебат за добри практики и горещи точки в контактите между общините и музеите в България. С доклади участваха представители на музеи, общини, общински културни институции, висши училища и структури на БАН. В работата на конференцията се включиха и колеги без доклади, но с активно отношение към темата – основно директори на музеи от страната, уредници и преподаватели по музеология и история от висши училища.

Comments are closed.