Регионален исторически музей – Ловеч участва в събитията, посветени на 150-годишнината на Вътрешната революционна организация

На 8 май 2019 г. в Регионален исторически музей – Плевен се проведе кръгла маса на тема „Изграждане и дейност на Вътрешната революционна организация (1869-1876)” с научен ръководител проф. Пламен Митев. С научното съобщение „Васил Левски и Ловчанският комитет в хода на изграждане и функциониране на комитетската мрежа в Българско“ (1870-1872)“ във форума участва гл. уредник Теодор Тончев. Кръглата маса е част от събитията, посветени на 150-годишнината на вътрешната революционна организация.

В същия ден от 16:30 ч. във „Второ изложбено фоайе“ на РИМ – Плевен бе открита и Националната изложба „С духа на Апостола“. В нея Регионален исторически музей – Ловеч участва заедно с още шест музея от цялата страна и представя 34 движими културни ценности от фонда на отдел „История на България ХV-ХІХ век“, свързани с Левски, неговите съратници и сподвижници и с Ловешкия революционен комитет. 


Comments are closed.